Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zgłosiła uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

 

 Przeczytaj całą opinię 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy