Senat odrzucił w całości ustawę uchwaloną przez Sejm, która powierza realizację wypłaty świadczenia wychowawczego Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. O losach ustawy zdecyduje izba niższa parlamentu, która zapewne jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu, będzie głosowała nad uchwałą Senatu.

 

Tymczasem Federacja, w związku - z naszym zdaniem - naruszeniem praw pracowników oraz odbiorców programu „Rodzina 500+” wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję dotyczącą procedowanej ustawy.

Przeczytaj apel do RPO

Co istotne, oprócz już wcześniej podnoszonych argumentów, warto zauważyć, że posłowie i posłanki podczas prac nad ustawą zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawiciela resortu rodziny. Otóż w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w dniu 16.09.2021 r., na pytanie zadane przez posłankę Joannę Muchę (Polska 2050), o treści:

Pani minister, pani sama mówi o tym, że jest te 2% osób, którym nie przekazujemy w tej chwili tych środków na konto, dlatego że oni mają po temu jakieś swoje różne powody. Czy te powody teraz znikną? Niech pani pomyśli, czy znikną te powody, które oni mają i dla których proszą, żeby te pieniądze były wypłacane gotówkowo? Przecież dla tych 2% ludzi, a to nie jest mało, pani robi naprawdę wielki życiowy problem

odpowiedział Pan Olgierd Podgórski (na tamten czas dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej MRiPS):

Pani przewodniczącą, Wysoka Komisjo, według danych, które posiadamy, tak jak powiedziała pani minister, 2% osób nie ma dzisiaj przelewu na konto. Są to osoby – i to są dane; nie przypuszczenia, tylko dane – które proszą o wypłatę gotówkową z uwagi na obawy przed zajęciem środków z programu 500 plus przez komornika. Tymczasem zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2016 r. środki z programu 500 plus są zwolnione z egzekucji.  

Zapytaliśmy więc Ministerstwo Rodziny –

Czy, a jeśli tak - to w jakim okresie MRiPS zbierało informacje z jednostek samorządu terytorialnego JST), na temat przyczyn, dla których świadczeniobiorcy ww. świadczenia nie pobierają lub nie zakładają rachunków bankowych celem wypłaty na nie świadczenia wychowawczego? W odpowiedzi na ww. pytanie prosimy także o przedłożenie skanów pełnej dokumentacji w ww. sprawie tj. raportów, analiz, danych statystycznych uzyskanych od JST. 

Pismem z 7.10.2021 r. resort rodziny odpowiedział:

Natomiast wiedza o przyczynach wypłaty ww. świadczeń w formie gotówkowej nie jest wynikiem ankiet/sondaży przeprowadzanych przez MRiPS, pochodzi natomiast z praktycznej wiedzy po ponad 17 latach realizacji świadczeń rodzinnych, po ponad 12 latach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po ponad 5 latach realizacji świadczenia wychowawczego i po ponad 3 latach realizacji świadczenia dobry start.

Z treści ww. odpowiedzi jasno więc wynika, że żadnych twardych danych MRiPS w tym zakresie nie posiada, a informacje przekazane parlamentarzystom były niczym innym, jak wynikiem przypuszczeń i osądów, które miały jedynie potwierdzić zakładaną tezę o braku negatywnego wpływu procedowanych zmian na sytuację odbiorców świadczenia.  

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy