Ogłaszamy następny sukces naszych przedstawicieli związkowych. Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej działający m.in. w MOPS w Dębicy, podpisał porozumienie kończące trwający od kwietnia 2020 r. spór zbiorowy. Spór zakończył się na etapie mediacji prowadzonej z udziałem wyznaczonego mediatora. Mediacje prowadzone były też ze wsparciem i przy udziale zarządu Federacji, a podpisane porozumienie zobowiązuje pracodawcę do podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników MOPS od styczna 2022 r.

 

Poza tym, porozumienie zawiera zobowiązanie, że pracownicy, którzy będą wykonywać prace w Komisjach ds. Klęsk żywiołowych otrzymają jednorazowy dodatek, a z kolei wychowawcy Placówek Wsparcia Dziennego zatrudnieni dotąd na ¾ etatu, zostaną zatrudnieni do pełnego etatu z chwilą rozpoczęcia działalności nowych Klubów Seniora w Dębicy, a więc już od 2022 r. Dodatkowo wszyscy pracownicy MOPS otrzymali na mocy porozumienia nagrody. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy