Elbląg

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Siedziba: Elbląg

Przewodnicząca: Remigiusz Nejman

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej MOPS w Elblągu

Zasięg działania: MOPS w Elblągu

Inne/kontakt: Elbląg, ul. Winna 9