Płock

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Siedziba: Płock

Przewodnicząca: Anna Dembkiewicz

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPS Płock

Zasięg działania: MOPS Płock

Inne/kontakt: Płock, ul. Wolskiego 4