Piotrków Trybunalski

Nazwa związku: Ogólnokrajowy Pracowniczy Związek Zawodowy Służb Państwowych i Społeczno-Zawodowych - Związek przy MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba: Piotrków Trybunalski

Przewodnicząca: Ewa Kłaniecka

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

Zasięg działania: MOPR Piotrków Trybunalski

Inne/kontakt: Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 34