Jarosław

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Jarosławiu

Siedziba: Jarosław

Przewodnicząca: Barbara Cienki

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPS Jarosław

Zasięg działania: MOPS Jarosław

Inne/kontakt: Jarosław ul. Słowackiego 34, tel. 16 624 89 20