Ciechanów

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Ciechanowie

Siedziba: Ciechanów

Przewodnicząca: Justyna Pyszczak

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej MOPS w Ciechanowie

Zasięg działania: MOPS w Ciechanowie

Inne/kontakt: Ciechanów, ul. Gojawiczyńskiej 24