Działdowo

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej w Działdowie

Siedziba: Działdowo

Przewodnicząca: Dagmara Anczewska

Forma związku: międzyzakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej w Działdowie

Zasięg działania: MOPS i GOPS w Działdowie

Inne/kontakt: Działdowo, ul. Norwida 15/7