Końskie

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

Siedziba: Końskie

Przewodnicząca: Elżbieta Mijas

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej MGOPS w Końskich

Zasięg działania: MGOPS w Końskich

Inne/kontakt: Końskie, ul. Armii Krajowej 22