Rumia

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Rumi

Siedziba: Rumia

Przewodnicząca: Sylwia Gurbisz

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej MOPS w Rumi

Zasięg działania: MOPS w Rumi

Inne/kontakt: Rumia, ul. Ślusarska 2