Żagań

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu

Siedziba: Żagań

Przewodnicząca: Jolanta Stąpel

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy OPS w Żaganiu

Zasięg działania: OPS Żagań

Inne/kontakt: Żagań ul. Włókniarzy 3