Częstochowa

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Pomocy Społecznej w Częstochowie

Siedziba: Częstochowa

Przewodniczący: Sławomir Kuraś

Forma związku: międzyzakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej w Częstochowie

Zasięg działania: Częstochowa - MOPS, Centrum Świadczeń

Inne/kontakt: Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Związkowej 2, e-mail: zzpspscz-wa@federacja-socjalnych.pl