Toruń

Nazwa związku: Toruński Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Siedziba: Toruń

Przewodniczący: Robert Bielski

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPR w Toruniu

Zasięg działania: MOPR Toruń

Inne/kontakt: Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40C