Warszawa-Włochy

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników OPS Włochy 

Siedziba: Warszawa

Przewodniczący: Bartłomiej Gostomski

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy OPS Włochy 

Zasięg działania: OPS Włochy

Inne/kontakt: Warszawa, ul. Lazurowa 2A/47