Raszyn

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

Siedziba: Raszyn

Przewodnicząca: Anna Głogowska-Nowak

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy GOPS w Raszynie 

Zasięg działania: GOPS Raszyn

Inne/kontakt: Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3