Brodnica

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Brodnicy 

Siedziba: Brodnica

Przewodnicząca: Barbara Przebierała 

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPS w Brodnicy

Zasięg działania: MOPS Brodnica

Inne/kontakt: Brodnica, ul. Mostowa 9/4