Bydgoszcz

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Siedziba: Bydgoszcz

Przewodniczący: Ryszard Musielewicz

Forma związku: międzyzakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy pomocy społecznej w Bydgoszczy

Zasięg działania: MOPS Bydgoszcz i jednostki pomocowe

Inne/kontakt: Bydgoszcz, ul. Kapuściska 10