Ostrołęka

Nazwa związku: Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Siedziba: Ostrołęka

Przewodnicząca: Bożena Kot 

Forma związku: zakładowy

Możliwość przystępowania: pracownicy MOPR w Ostrołęce

Zasięg działania: MOPR Ostrołęka

Inne/kontakt: Ostrołęka, ul. Hallera 12