Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Billboard i baner protestacyjny przy głównych drogach Wierzbicy - to efekt braku porozumienia Federacji z kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej po kolejnej już turze mediacji wznowionego sporu zbiorowego, wszczętego jeszcze w 2016 r. Pomimo druzgocącego dla pracodawcy wyroku Sądu Najwyższego w/s przywróconych do pracy strajkujących pracowników GOPS - postulaty Federacji w zakresie przestrzegania praw i wolności związkowych niestety pozostają aktualne.      

Sukcesem zakończyły się trwające wiele miesięcy spory zbiorowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. Po tym, jak ze stanowiska odszedł były już dyrektor MOPS - Alfred Józefiak, nowa dyrektor -Pani Aleksandra Bykowska wprowadziła nową jakość w relacjach ze związkiem zawodowym. W zawartym właśnie porozumieniu, nowe kierownictwo MOPS wycofało się z kontrowersyjnego obowiązku wprowadzonego przez ich poprzednika tj. powinności używania przez pracowników socjalnych lokalizatorów GPS. Nadto przywrócono zlikwidowane wcześniej kilometrowe limity ryczałtu za używanie własnego auta do celów służbowych, o 100% podniesiono ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a także przyjęto nową procedurę antymobbingową, która gwarantuje rzetelne i obiektywne badanie przypadków naruszeń ze strony przełożonych. Osiągnięte porozumienie to sukces naszej lokalnej organizacji, której członkowie przez ostatni czas narażeni byli na różne szykany, ale dziś mogą z dumą ogłosić rozwiązanie największych problemów w ośrodku.

Drastycznie zmalała zgłaszalność aktów przemocy wobec pracowników pomocy społecznej przez pracodawców. Pomimo obowiązku informowania Ministerstwa o zdarzeniach niebezpiecznych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) - z roku na rok coraz mniej pracodawców zawiadamia resort oraz organy ścigania o dokonanych na pracownikach atakach. Dzieje się tak, pomimo że jak ujawniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK), a co potwierdzają również inne badania - ok. 80% pracowników pomocy społecznej doświadczyło przemocy w związku z wykonywaną pracą.

Na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat zakazu zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 50m - został skazany zabrzanin, który w październiku ubiegłego roku bezprawnie uwięził w swoim mieszkaniu 2 pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, groził im pozbawieniem życia, a także zaatakował je fizycznie. Dzięki uporowi i determinacji samych poszkodowanych - mężczyzna został aresztowany, a teraz również osądzony.

Dzięki naszym federacyjnym związkom w Warszawie, które działają wspólnie i regularnie się spotykają - opracowaliśmy procedurę bezpieczeństwa dla pracowników stołecznych ośrodków. Została ona przekazana wszystkim pracodawcom, na terenie których działa Federacja w Warszawie. Dwóch z nich już przyjęło nasze propozycje i wprowadziło je w formie zarządzenia. Dzięki temu w OPS Dzielnicy Włochy i Białołęka pracownicy uzyskali nowe uprawnienia związane z zapewnieniem szeregu kluczowych środków w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia. Wprowadzone rozwiązania to pozytywny przykład współdziałania związków zawodowych z pracodawcami. Oby jak najwięcej takich dobrych praktyk.    

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych trafił do konsultacji społecznych. Federacja zgłosiła poważne zastrzeżenia do dokumentu. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Partnerzy

Polecamy