Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Wracamy do sprawy Pani Iwony Wielgopolan - dyrektor DPS w Rudzie Pilczyckiej, którą Sąd Rejonowy we Włoszczowie (Wydział Karny) właśnie uznał winną zarzucanego jej czynu tj. bezprawnego zwolnienia członków naszego związku zawodowego i w wydanym wyroku nakazowym wymierzył jej karę grzywny. Wcześniej Sąd Pracy przywrócił do pracy w trybie natychmiastowym nasze zwolnione koleżanki, które sygnalizowały nieprawidłowości w DPS podczas pandemii i nakazał wypłatę im wielotysięcznych odszkodowań za czas pozostawania bez pracy. Pani dyrektor DPS nie ma też szczęścia do Sądu administracyjnego, który już w 6 rozstrzygnięciach wydał niekorzystne dla pracodawcy wyroki i postanowienia m.in. stwierdzając, że kierowany przez Ww. organ dopuszczał się bezczynności, w tym bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wymierzył grzywnę zainteresowanej z uwagi na nieprzekazanie skargi naszej organizacji.

Nasze federacyjne grono stale się powiększa. Tym razem witamy w naszej organizacji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu hajnowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście i życzymy by wspólnie udało się zrealizować wszystkie cele poprawiające warunki pracy w Waszych miejscach pracy.  

 

W naszej federacyjnej rodzinie witamy pracowników pomocy społecznej powiatu brzeskiego. Życzymy Wam, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy i poprawę warunków pracy. Informujemy, że nasza lokalna organizacja z Brzegu ma możliwość przyjmowania w swoje szeregi wszystkich pracowników pomocy społecznej tego powiatu. Zachęcamy więc, by wzmocnić wspólny głos swoim członkostwem i w ten sposób dołączyć też do Federacji.   

Federacja przesłała uwagi do ministerialnego projektu ustawy, w którym zakłada się zmianę realizatora wypłaty świadczenia wychowawczego z obecnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tymczasem otrzymaliśmy też odpowiedź na pisma skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rodziny w tej samej sprawie. MRiPS zapewnia że "nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą realizatora świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też świadczeń z pomocy społecznej", przy czym nasze pytanie brzmiało - czy resort "planuje lub prowadzi prace nad zmianą realizatora" tych świadczeń?  

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej, właśnie przystąpili do Federacji. To kolejna organizacja powołana przy naszym czynnym udziale. Gratulując Wam decyzji, życzymy by działalność związkowa obfitowała w same sukcesy poprawiające warunki pracy i profesjonalny wymiar pomagania. 

Wracamy do pieszych wędrówek pracowników pomocy społecznej. W dniach 16-19 września br. odbędzie się VI Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej. Tym razem szlakiem Szklarska Poręba-Kowary. To może być atrakcyjne zakończenie lata w miłym towarzystwie, więc zachęcamy do zapisywania się jeszcze do 10 lipca. Szczegóły poniżej.    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy