Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Jak się dowiedzieliśmy - zarządca GOPS w Wierzbicy - Halina Janiszek-Stajniak odchodzi ze stanowiska. Zostawia Wierzbicę z trwającym sporem zbiorowym, pracowniczym protestem oraz z kilkoma przegranymi sprawami, w tym z konsekwencjami tej najważniejszej - jej całkowitej porażki przed Sądem Najwyższym, gdzie do pracy przywrócono i zasądzono odszkodowania dla działaczek związkowych zwolnionych przez nią za udział w całkowicie legalnym strajku. Halina Janiszek - Stajniak nie zdąży już odpowiedzieć na pytania zadane przez Federację w ramach skargi złożonej do rady gminy, a dotyczącej kosztów które musiała ponieść Wierzbica w związku z przegranymi sprawami. Mimo powyższego poczucie spełnienia jest dziś ogromne i teraz cierpliwie czekamy na dokończenie jeszcze kilku elementów wieloletniego sporu.

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) skierowała list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym podobnie jak Federacja domaga się zmian w zakresie przeprowadzania wywiadu w okresie epidemii, a także o uproszczenie procedury postępowania w sprawie zasiłków z pomocy społecznej i rejestracji jako osoba bezrobotna oraz ustalania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Kwestia wywiadu telefonicznego jest właśnie przedmiotem prac parlamentarnych i wszystko wskazuje, że zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych dni. 

Kolejne stwierdzone przypadki koronawirusa w domach pomocy społecznej wymagają reakcji decydentów. Federacja w piśmie do Minister Rodziny oraz Wojewodów przedstawia konkretne postulaty dotyczące funkcjonowania domów, tak by uniknąć paraliżu tych ośrodków oraz tragicznego scenariusza znanego z Włoch lub Hiszpanii.

Wojewoda Mazowiecki z "żalem i rozczarowaniem" przyjął stanowisko Federacji z 12.03.2020 r., w którym wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania prawa w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w związku z COVID-19. Federacja w odpowiedzi na pismo Konstantego Radziwiłła przypomina, że naczelną zasadą udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pomagającym. Jednocześnie wskazujemy wojewodzie, że gdy już minie bezpośrednie zagrożenie koronawirusem - to właśnie na barkach pomocy społecznej spoczywać będzie ciężar uporania się długofalowymi konsekwencjami epidemii.

Federacja zgłosiła Ministerstwu potrzebę zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ), a także rozszerzenia katalogu możliwej pomocy rzeczowej przyznawanej w sytuacji kryzysowej na skalę masową, która nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej (art. 48b u.p.s.). Wskazujemy również m.in. na potrzebę opracowania dodatkowych wytycznych związanych z realizacją asystentury rodziny, procedury Niebieskie Karty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gorąco witamy w naszej federacyjnej rodzinie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Lokalna struktura związkowa powstała dzięki zaangażowaniu samych pracowników, a my jedynie pomogliśmy dopełnić formalności. Teraz już razem będziemy troszczyć się o profesjonalne i godne warunki pracy oraz pomagania.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19