Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Po tym jak przeniesienie programu „Dobry start” do ZUS stało się faktycznie przesądzone, w poczekalni legislacyjnej czeka już zmiana realizatora świadczenia wychowawczego (500+). W piśmie do Premiera RP nasza organizacja wskazuje na zagrożenia dla odbiorców i pracowników związane z przekazaniem ww. zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podważamy również część argumentów związanych z zakładanymi oszczędnościami przy zmianie realizatora.   

Sąd w Jędrzejowie przywrócił do pracy ze skutkiem natychmiastowym – Wioletę Jaborowską, Barbarę Majer i Olgę Jasik – członkinie naszej organizacji zakładowej w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Jednocześnie sąd przyznał zainteresowanym wielotysięczne odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, które wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosą ok. 100 tys. zł. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku przyznał, że wszystkie działania związku dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy w okresie epidemii były zasadne i mieściły się w granicach prawa.

Dziś na ulice Końskich wyjechało auto z naszym, "słynnym" protestacyjnym billboardem, w którym wzywamy dyrektor MGOPS w Końskich do „zadbania o swój wizerunek dając podwyżki pracownikom”. Próby zablokowania naszych działań protestacyjnych – przyniosły póki co taki skutek, że zgodnie z wydanym sądowym postanowieniem, możemy publikować billboard w obrębie miasta Końskie, z czego po raz pierwszy i zapewne nie ostatni – skorzystaliśmy.

Drugi z naszych filarów zmian w pomocy społecznej, który uzgadnialiśmy z Ministerstwem właśnie stał się faktem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała, a w Dzienniku Ustaw opublikowano - rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze wywiadu, ułatwia ją i precyzuje, a przede wszystkim pozwala zrezygnować z części biurokratycznych obowiązków. Na deser otrzymamy nową legitymację służbową. Rozporządzenie zostało wprawdzie opublikowane, ale ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych zacznie obowiązywać za 6 miesięcy.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przystąpili do Federacji jako zakładowa organizacja związkowa. Gratulujemy Wam decyzji i życzymy satysfakcji z osiągania wspólnych - pracowniczych i profesjonalnych celów. Mamy nadzieję, że Wasz głos wpłynie na poprawę sytuacji wszystkich pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.  

W dniu wczorajszym odbyło się drugie posiedzenie mediacyjne z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministerstwo pracy w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy stroną związkową, a MOPS w Tczewie. Mediacje zakończyły się porozumieniem i podwyższeniem wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostki. Ponadto w trakcie trwania sporu zbiorowego, organizacja związkowa uregulowała sprawy związane z przyznawaniem urlopów dodatkowych i stażowych. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy