W ostatni weekend w Mikołowie poruszał się pojazd z reklamą mobilną informującą o trwającym sporze zbiorowym. Ta forma akcji protestacyjnej ma celu ponowne zwrócenie uwagi na problem, który nie został rozwiązany, bowiem strona społeczna do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej propozycji zawarcia porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń, które pozwoliłyby na godne wynagradzanie pracowników MOPS. 

W dniach 2-5 czerwca odbył się VII Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej organizowany przez naszą federacyjną przyjaciółkę – Sabinę Korbiel i krakowski odział PTTK – Koło „Tędy łej”. Tym razem celem wędrówki był szlak Bory Tucholskie – Kaszuby. Dziękujemy z Wasz udział, zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia i zapraszamy wszystkich chętnych już za rok.  

Federacja rozpoczyna stałą współpracę z Wolters Kluwer - wydawnictwem i dostawcą praktycznych narzędzi dedykowanych m.in. pracownikom pomocy społecznej. Z tej okazji Wolters Kluwer przygotowało specjalną promocję dla naszych odbiorców na sztandarowy produkt - LEX Pomoc Społeczna. Szczegóły dotyczące rabatu w dalszej części informacji. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przystąpili do Federacji. Życzymy Wam wspólnego rozwiązania trudności, które stały się Waszym niezawinionym udziałem. Mamy nadzieję, że Federacja będzie dla Was realnym wsparciem.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przystąpili do Federacji. Dziękujemy za złożoną deklarację i życzymy Wam samych pozytywnych efektów solidarnego działania w strukturach naszej ogólnopolskiej organizacji.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przyłączyli się do Federacji. Jesteśmy wdzięczni za Waszą deklarację i życzymy Wam, by działalność związkowa prowadzona na polu lokalnym oraz ogólnopolskim przynosiła same dobre "owoce".  

W Lublinie pracownicy MOPRu wyszli pod ratusz by w sposób milczący zaprotestować. "Brak słów" pod takim hasłem odbyła się pikieta. Właśnie tak - brakuje już słów, mediacje w ramach sporu zbiorowego (trwającego od lipca 2021 r.) nie przynoszą wymiernych efektów, a sam prezydent M. Lublin Pan Krzysztof Żuk nie podejmuje oczekiwanych działań.

Od 14 lutego 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie trwa spór zbiorowy. Głównym i jedynym postulatem w trwającym sporze zbiorowym jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników MOPR Chełm. Warto nadmienić, że na dzień dzisiejszy 75% pracowników MOPR Chełm zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego.

Federacja wzmacnia swoje szeregi w Warszawie. Do naszej organizacji przystąpili pracownicy dwóch kolejnych dzielnic. Razem to już 9 dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej w naszych strukturach. Nowym członkom życzymy satysfakcji i wymiernych efektów wspólnej działalności.

Wojna w Ukrainie spowodowała emigrację obywateli tego kraju, z których jak dotąd ponad 3 mln skierowało się w pierwszej kolejności do Polski. Nowe przepisy, które mają zapewnić szybką i efektywną pomoc obywatelom Ukrainy są niedoprecyzowane i nie wskazują jasnych procedur udzielania świadczeń. Budzi to wiele wątpliwości, niejasności i powoduje to chaos organizacyjny.