Po raz kolejny – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził bezczynność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zasądził od kierującej jednostką, którą jest Pani Aneta Mikuszewska – Sorn, zwrot kosztów postępowania na rzecz naszej organizacji.

Jak obiecaliśmy – na obchody 800-lecia Głuchołaz, przyjeżdzających do miasta wita nowy billboard nawiązujący do jubileuszu oraz trwającego od 3 lat protestu w miejscowym OPS. W Głuchołazach, pomimo trwających mediacji, nie udało się bowiem rozwiązać problemu korzystania z praw związkowych, które gwarantowane są w innych częściach Polski. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy – dopóki będzie trwała niemoc w osiągnięciu porozumienia przez pracodawcę, dopóty kontynuować będziemy konsekwentnie nasze działania protestacyjne.  

Witamy w Nowym Roku, życząc Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości. Tradycyjnie w pierwszym dniu nowego, przedstawiamy też wybrane przez Was 10 najważniejszych wydarzeń roku mijającego.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną dyrektor DPS „Wójtowska”, w którym pracodawca usiłował zakwestionować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a w którym to orzeczeniu uznano za informację publiczną m.in. dane liczbowe dotyczące zwolnień lekarskich pracowników w tej jednostce, a także dane dotyczące wystąpień pracodawcy o kontrolę zasadności tych zwolnień do ZUS. Wyrok jest prawomocny i ostateczny, a to oznacza że dyrekcja DPS, oprócz rozpoznania wniosku Federacji, zobowiązana będzie dokonać zwrotu poniesionych kosztów przez naszą organizację.    

Na wniosek Federacji, MRIPS przedstawiło interpretację dotyczącą rozumienia wyrażenia „ lub w zakresie pracy socjalnej” zawartego w art. 116 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. odnoszącego się do kierunku studiów, które uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zakończył się prowadzony przez Federację i naszą zakładową organizację związkową, spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. Na etapie mediacji uzgodniono regulacje wynagrodzeń, ale co ważniejsze – zobowiązanie po stronie pracodawcy dotyczące corocznego planowania podwyżek. Dyrekcja MOPS przyznała, że dotychczasowe regulacje odbyły się w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.   

Ogłaszamy następny sukces naszych przedstawicieli związkowych. Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej działający m.in. w MOPS w Dębicy, podpisał porozumienie kończące trwający od kwietnia 2020 r. spór zbiorowy. Spór zakończył się na etapie mediacji prowadzonej z udziałem wyznaczonego mediatora. Mediacje prowadzone były też ze wsparciem i przy udziale zarządu Federacji, a podpisane porozumienie zobowiązuje pracodawcę do podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników MOPS od styczna 2022 r.

W dniu 10.12 obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza organizacja i w której członkiem Komisji Praw Człowieka jest nasz przedstawiciel - dr hab. Marcin Boryczko, opublikowała stanowisko, którego treść zostanie przetłumaczona i w całości opublikowana w najbliższym numerze czasopisma "Praca Socjalna". Dzięki uprzejmości prof. Jerzego Szmagalskiego, w dalszej części artykułu przedstawiamy fragment tego wystąpienia, zachęcając do zapoznania się ze stanowiskiem. 

Nasze federacyjne grono stale się powiększa, co czyni naszą organizację silniejszą i zdolną do podejmowania nowych wyzwań zarówno lokalnie, jak i w wymiarze ogólnopolskim. Tym bardziej więc miło jest nam powitać liczne reprezentacje pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, jak też Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Dziękujemy za Wasze deklaracje i życzymy, by czas w Federacji obfitował w trwałe efekty i zmiany na rzecz pracowników obu jednostek.