Najważniejsze dokumenty Federacji - statut, deklaracja, korespondencja, wystąpienia i stanowiska w ważnych sprawach. Wszystko w jednym miejscu.

Archiwalne dokumenty Federacji obejmujące okres od 2013 do listopada 2015 r. dostępne są na naszym profilu facebook.

Statut Federacji

Deklaracja przystąpienia do PFZPSiPS

Kodeks Etyczny PFZPSiPS

Globalna definicja pracy socjalnej (IFSW PL)

Propozycje zmian dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Wyrok SN z 17.10.2019 r. w sprawie dopuszczalności strajku w pomocy społecznej (III PK 153/18)

2024

Uwagi do rozporządzenia w/s kwestionariusza szacowania ryzyka

Uwagi do rozporządzenia w/s nadzoru i kontroli

Uwagi do rozporządzenia w/s rodzinnych domów pomocy

2023

Pismo do Premiera RP

Apel do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej 

Pismo do Rzecznika Praw Dziecka

Pismo do Komitetu Protestacyjnego "budżetówki" 

Petycja do Sejmu RP w/s zmian dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Apel do Premiera RP

Stanowisko w/s ryczałtu dla asystentów rodziny

2022

Petycja w/s asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Odpowiedż MRIPS w/s rozporządzenia SUO

Stanowisko Federacji ws rozporządzenia SUO

Stanowisko Federacji w/s projektu zmian z kodeksie postępowania karnego (astystenci rodziny)

Pismo MRiPS dop Federacji w/s Programu Asystent Rodziny 2022

Opinia Federacji do rozporządzenia w/s specjalizacji zawodowej

Stanowisko MRiPS w/s dotacji na obsługę jenorazowego świadczenia UKR

Pismo do MRiPS i MKiŚ w/s dodatku osłonowego

Pismo MRiPS w/s r.w.p.s.

Ponowne pismo Federacji w sprawe r.w.p.s.

Odpowiedż MRiPS w/s zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych

Pismo Federacji w/s zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych

2021

Opinia MRiPS ws studiów uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Druga opinia Federacji do Startegii rozwoju usług społecznych

Opinia Federacji w/s projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opinia Federacji w/s projektu rozporządzenia ad. studiów podyplomowych dla pracowników socjalnych

Opinia Federacji do projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej (odpłatność z DPS-y)

Opinia Federacji o zmianie realizatora 500+

Odpowiedź na pismo Federacji w/s 500+

Pytania Federacji dotyczące 500+

Odpowiedź MRiPS na pytania publiczne w/s 500+

Pismo do Premiera w/s 500+

Stanowisko Federacji w/s św. Dobry Start

Opinia Federacji w/s Strategii Usług Społecznych 

Stanowisko Federacji w/s Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu (do 2030 r.)

2020

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji ws zaświadczeń do stypendiów socjalnych

Apel do Premiera RP ws wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Apel Federacji w/s zaświadczeń do stypendiów socjalnych

Uwagi Federacji do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

COVID-19 Odpowiedż MRiPS w/s dodatków w DPS

Uwagi Federacji do projektu rozporządzenia o DPS

Uwagi Federacji do projektu rozporządzenia o kontroli w pomocy społecznej

Pytanie publiczne Federacji o Program Asystent Rodziny w 2020 r.

Stanowisko MRPiPS w/s postulatu 100% zasiłku chorobowego dla personelu DPS

Odpowiedź MRPiPS w/s wyłączenia świadczenia z PFRON

Propozycja Federacja dotycząca wyłączenia świadczenia PFRON z dochodu dla pomocy społecznej

Propozycja Federacji dotycząca zasiłku chorobowego dla pracowników DPS

Stanowisko MRPiPS w/s dopłat do pensji dla pracowników DPS

Informacja MRPiPS w/s środków ochrony osobistej dla pracowników DPS

Apel do związków jednostek samorządu terytorialnego

COVID-19 Wniosek do MRPiPS w/s dodatkowych środków dla pracowników domów pomocy społecznej

Pismo MRPiPS w/s zmian legislacyjnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej

COVID-19 Zapytanie publiczne do Wojewody Mazowieckiego w/s kosztów kierowania do pracy

COVID-19 Odpowiedź Federacji na apel Wojewody Mazowieckiego

COVID-19 Apel Wojewody Mazowieckiego do Federacji

COVID-19 Pytanie publiczne dot. sytuacji w pomocy społecznej adresowane do wojewodów 

COVID-19 Pismo PFZPSiPS z 15.04 w/s pracowników domów pomocy społecznej

COVID-19 Odpowiedź Ministerstwa na uwagi Federacji

COVID-19 Nowe propzycje Federacji do MRPiPS

COVID-19 Pismo MRPiPS

COVID-19 Pismo w/s domów pomocy społecznej

COVID-19 Pismo do Wojewody Mazowieckiego

COVID-19 Nowe propozycje dotyczące udzielania pomocy

COVID-19 Uwagi Federacji do wydawania żywności

COVID-19 Wystąpienie Federacji w sprawie wywiadu środowiskowego

COVID-19 Pytania do Minister Maląg

COVID-19 Wezwanie do wojewodów i MRPiPS

Zapytanie do Minister Rodziny w sprawie ochrony pracowników pomocy społecznej przed koronawirusem

Stanowisko Federacji w/s rozporządzenia dotyczącego minimów programowych dla szkoleń i kadry dydaktycznej w zakresie centrów usług społecznych

2019

Stanowisko Ministerstwa w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego 

Apel w/s podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej

Wystąpienie do MRPiPS w sprawie zmian w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego

Stanowisko Federacji w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

List otwarty do Premiera RP

Odpowiedż Ministerstwa w/s procedowania nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nowe żądania względem Ministerstwa

Pismo Ministerstwa w sprawie planowanych zmian legislacyjnych

2018

Opinia Federacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o płacy minimalnej

Pismo Federacji do Prezydenta RP w sprawie ekspertów CUS

Pismo MRPiPS w odpowiedzi na trwający Protest

Uwagi Federacji do projektu ustawy o centrach Usług Społecznych

Apel Minister Rafalskiej do samorządów

List Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego do Minister Rafalskiej

Stanowisko Federacji w sprawie projektu rozporządzenia dot. ŚDS

Apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie dialogu 

Odpowiedź MRPiPS w sprawie postulatów dotyczących zawodu pracownika socjalnego  

Apel i opinia do Prezydenta RP w sprawie Centrów Usług Społecznych

Apel Federacji ws. przyspieszenia prac nad zmianami w systemie świadczeń rodzinnych

Odpowiedź MRPiPS w sprawie usprawnień w systemie świadczeń rodzinnych

Pismo resortu w sprawie odpłatności za DPS

Opinia Federacji do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postulaty Federacji dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zawodu pracownika socjalnego

Opinia Federacji do rozporządzenia w/s mieszkań chronionych

2017

Propozycje Federacji w sprawie zmian w systemie zasiłków rodzinnych

Opinia Federacji w sprawie ustawy dotyczącej wsparcia rodzin

Pismo do TVN Uwaga w sprawie wyemitowanego materiału

Odpowiedź MRPiPS w sprawie zaangażowania pracowników socjalnych w działania antysmogowe

Zapytanie Federacji w sprawie angażowania pracowników socjalnych w działania antysmogowe

Opinia Federacji o Centrach Usług Społecznych

Odpowiedź Federacji na apel Minister w sprawie wynagrodzeń

Odpowiedź MRPiPS w sprawie uwag dotyczących zasiłków rodzinnych

Odpowiedź MRPiPS w sprawie zwolnienia z odpłatności za DPS

Zapytanie Ministerstwa w sprawie legitymacji dla asystentów rodziny

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dodatków terenowych

Apel Minister w sprawie wynagrodzeń pracowników

Uwagi Federacji do projektu ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwolnienia dzieci z opłaty za DPS

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia o domach pomocy społecznej

Odpowiedź MRPiPS w sprawie rządowego programu "Za życiem"

2016

Stanowisko MRPiPS w sprawie zwiększenia kwoty dodatku terenowego

Pismo do wojewodów o udostępnienie danych podmiotów świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Informacja MRPiPS o podmiotach świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Postulat Federacji dotyczący zwiększenia wysokości dodatku terenowego

Pismo MRPiPS w sprawie dotacji do dodatków terenowych w 2016

Opinia Komendy Głównej Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Stanowisko (apel) do mediów w sprawie nazewnictwa w systemie pomocy społecznej

Opinia Federacji dotycząca zmian w ustawie o pomocy społecznej (zasiłek stały)

Pismo Federacji do Komendanta Głównego Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Opinia Federacji do Sprawozdania POPŻ (2015)

Opinia Federacji do projektu rozporządzenia w sprawie superwizji

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

Opinia Federacji w sprawie projektu programu Rodzina 500 plus

2015

Pismo z MRPiPS w sprawie łączenia lokalnych strategii

Opinia MRPiPS z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ingerencji samorządu w postępowania dotyczące przyznania pomocy

 

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl