Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Po raz kolejny – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził bezczynność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zasądził od kierującej jednostką, którą jest Pani Aneta Mikuszewska – Sorn, zwrot kosztów postępowania na rzecz naszej organizacji.

Jak obiecaliśmy – na obchody 800-lecia Głuchołaz, przyjeżdzających do miasta wita nowy billboard nawiązujący do jubileuszu oraz trwającego od 3 lat protestu w miejscowym OPS. W Głuchołazach, pomimo trwających mediacji, nie udało się bowiem rozwiązać problemu korzystania z praw związkowych, które gwarantowane są w innych częściach Polski. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy – dopóki będzie trwała niemoc w osiągnięciu porozumienia przez pracodawcę, dopóty kontynuować będziemy konsekwentnie nasze działania protestacyjne.  

Witamy w Nowym Roku, życząc Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości. Tradycyjnie w pierwszym dniu nowego, przedstawiamy też wybrane przez Was 10 najważniejszych wydarzeń roku mijającego.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną dyrektor DPS „Wójtowska”, w którym pracodawca usiłował zakwestionować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a w którym to orzeczeniu uznano za informację publiczną m.in. dane liczbowe dotyczące zwolnień lekarskich pracowników w tej jednostce, a także dane dotyczące wystąpień pracodawcy o kontrolę zasadności tych zwolnień do ZUS. Wyrok jest prawomocny i ostateczny, a to oznacza że dyrekcja DPS, oprócz rozpoznania wniosku Federacji, zobowiązana będzie dokonać zwrotu poniesionych kosztów przez naszą organizację.    

Na wniosek Federacji, MRIPS przedstawiło interpretację dotyczącą rozumienia wyrażenia „ lub w zakresie pracy socjalnej” zawartego w art. 116 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. odnoszącego się do kierunku studiów, które uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy