Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

W związku z prezydencką inicjatywą ustawodawczą dotyczącą powołania Centrów Usług Społecznych (CUS), która właśnie weszła w decydującą fazę prac parlamentarnych, członkowie Zarządu Federacji spotkali się z Panem Pawłem Muchą - Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz dr hab. Markiem Rymszą - doradcą Prezydenta RP ds. społecznych. W spotkaniu brała również udział przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP ds. prawnych.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w związku z zabójstwem 9-miesięcznej Blanki z Olecka, a także wskazywanej medialnie roli i postępowania pracowników pomocy społecznej w tym tragicznym zdarzeniu - wystosowała oświadczenie, które zostało przekazane Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także mediom w Polsce. 

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) - Region Europa, zaapelowała do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wdrożenie oczekiwanych zmian w systemie pomocy społecznej, a także warunkach pracy pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej. 

PFZPSiPS reaguje na materiał dziennikarski, który pojawił się w programie interwencyjnym TVN Uwaga, a dotyczył działań pracowników socjalnych w Sosnowcu. Wysyłamy kolejne pismo do redakcji programu. Wcześniejsze próby przekonania autorów do uwzględnienia zewnętrznego głosu praktyków (reprezentantów) nie doczekały się faktycznej odpowiedzi. Federacja będzie jednak stale reagowała na kolejne materiały telewizyjne tego typu, a także rozważa wraz z pozostałymi partnerami społecznymi podjęcie dodatkowych kroków w powyższej sprawie.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy