Gilewski J. Maczyński P. (2013) "Nowe obszary integracji w pomocy społecznej. Projekt pracowniczy" w: "Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną" red. A.Skowrońska, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa s. 97

Kaszyński H. (2016) "O uwarunkowaniach klinicznej pracy socjalnej w Polsce" w:"Problemy Polityki Społecznej", PAN, Warszawa s. 59-73

Maczyński P. (2017) "Redukcja szkód w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi - przykład polski" w: "Zeszyty Pracy Socjalnej" Tom 22 Nr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków s. 13-24

Dunajska A., Kaszyński H., Maciejewska O., Maczyński P., Ścisło D. (2017) "W trosce o pracowników socjalnych" w "Doradca w Pomocy Społecznej", numer 45, Forum Media Polska, Poznań s. 45

Marek S. (2017) "Pracownik socjalny - zawód trudności i nadziei" w "Doradca w Pomocy Społecznej", numer 41, Forum Media Polska, Poznań s. 7 

Boryczko M., Dunajska A., Grodzicka A., Krause M. (2016) „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Nich ktoś nas wysłucha.” Wydawnictwo Difin. Warszawa.

Marcin Boryczko Anna Dunajska Stanisław Marek (2020) "Praca socjalna w środowisku lokalnym" Wydawnictwo Difin. Warszawa.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy