W przeddzień Dnia Pracownika Socjalnego i w trakcie trwania Ogólnopolskiego Protestu w pomocy społecznej - Prezydent RP skierował do parlamentu projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS), który jest powszechnie krytykowany przez środowisko praktyków, a jego odrzucenia domagają się protestujący. Projekt m.in. zakłada możliwą likwidację ośrodków pomocy społecznej.

Przypominamy - projekt powołania CUS został solidarnie oprotestowany przez pracowników pomocy społecznej. Pozwala on bowiem m.in. na tworzenie przez sąsiadujące gminy wspólnych i scentralizowanych Centrów, a przez to ograniczenie dostępności do pomocy dla wrażliwych odbiorców, jakimi są osoby niepełnosprawne, starsze, chore, pozostające w kryzysach psychicznych etc. Powołanie CUS narusza również spójność systemu pomagania, pozwalając gminom na praktycznie dowolne kształtowanie pomocy społecznej.

Uregulowania projektu CUS wprowadzają również szereg nowych zbiurokratyzowanych stanowisk w systemie pomagania, a objęcie jednego z nich zawsze ma wiązać się z ukończeniem szkolenia dotyczącego usług społecznych. Z tego powodu środowisko praktyków i organizacji społecznych alarmowało Prezydenta o możliwym lobbingu twórców ustawy na rzecz przyjęcia rozwiązań, które podmiotom szkolącym mają zapewnić nowy rynek odbiorców dla kursów przez nie oferowanych.

Pomimo powyższego w ekspresowym tempie nad projektem pracowała Narodowa Rada Rozwoju, której członkowie nie ukrywali że działają w rytmie związanym z kalendarzem wyborczym.

Zapoznaj się ze szczegółami projektu   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy