PFZPSiPS reaguje na materiał dziennikarski, który pojawił się w programie interwencyjnym TVN Uwaga, a dotyczył działań pracowników socjalnych w Sosnowcu. Wysyłamy kolejne pismo do redakcji programu. Wcześniejsze próby przekonania autorów do uwzględnienia zewnętrznego głosu praktyków (reprezentantów) nie doczekały się faktycznej odpowiedzi. Federacja będzie jednak stale reagowała na kolejne materiały telewizyjne tego typu, a także rozważa wraz z pozostałymi partnerami społecznymi podjęcie dodatkowych kroków w powyższej sprawie.

Reakcja Federacji dotyczy reportażu, który został wyemitowany 25 czerwca br., a przedstawiał działania pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Po raz kolejny dziennikarze TVN Uwaga wzięli pod lupę sytuację klientów tego ośrodka, warunki w jakich oni żyją, a także w spsoób krytyczny przedstawili postępowanie pracowników miejscowej pomocy społecznej.

Z całością reportażu można zapoznać się tutaj

W piśmie adresowanym do redakcji programu, Federacja przypomina, że już dwukrotnie starała się o dopuszczenie zewnętrznego komentarza naszej organizacji do materiałów dotyczących działania systemu pomocy społecznej w Polsce. W obu przypadkach redakcja programu nie odpowiedziała. Zdaniem naszej organizacji, brak profesjonalnego i zewnętrznego komentarza organizacji reprezentującej pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej, świadczy o powierzchowności oraz braku rzetelności w pełnym ukazaniu spraw społecznych. Ponadto Federacja po raz kolejny przypomina redakacji programu o prawnych zasadach funkcjonowania publicznej pomocy społecznej, w tym zapisanej w ustawie zasadzie subsydiarności, a także samostanowienia. Zdaniem Federacji kolejny materiał interwencyjny stacji TVN nie buduje rzeczywistego obrazu pomocy społecznej, a także wzmacnia w odbiorze społecznym nieadekwatne oczekiwania wobec instytucji.     

Wyjaśnienia wymagają również dodatkowe okoliczności sprawy wskazane przez MOPS w Sosnowcu, które nie znalazły się w samym reportażu

 

Przeczytaj pismo do redakcji TVN Uwaga

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy