W czasie, gdy dokładamy wszelkich starań, by niezbędne wsparcie płynnie docierało do potrzebujących, a na barkach pomocy społecznej spoczywa ciężar obecnych i przyszłych konsekwencji epidemii - Ministerstwo Rodziny zwleka z procedowaniem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która miała przynajmniej częściowo poprawić los pracowników. Co więcej - MRPiPS wskazuje, że "termin procedowania może ulec zmianie" w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.

Dyskusja dotycząca niezbędnych zmian legislacyjnych, mających poprawić sytuację pracowników socjalnych trwa już przynajmniej od 2018 r., kiedy to rozpocząl się Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej. Federacja wielokrotnie przypominała o potrzebie zmiany ram dla wykonywania zawodu, a także uczestniczyliśmy w rozmowach z przedstawicielami MRPiPS. Ich efektem miała być zapowiedziana przez resort nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Teraz okazuje się jednak, że projekt, który już raz był wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, co uruchamia całą ścieżkę legislacyjną - został z niego usunięty, a resort zamierza uzyskać nowy wpis. Na nasze zapytanie o termin planowanych zmian - pada informacja o III kwartale br., jednak z zastrzeżeniem, że i ten może ulec zmianie.

Przeczytaj pismo MRPiPS        

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy