Federacja zwróciła się do Minister Rodziny o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie zwiększenia do 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres choroby i kwarantanny dla wszystkich pracowników domów pomocy społecznej. 

Problem, który stał się podstawą wystąpienia naszej organizacji, został nam zgłoszony przez same środowisko pracowników DPS. W odróżnieniu od zakażonych i chorujących medyków, personel domów nie może liczyć na zmiany w zakresie wysokości zasiłku chorobowego w związku z COVID-19. Tymczasem, niezależenie od żródła danych - ryzyko zakażenia wśród osób zatrudnionych w DPS-ach jest znaczne, a kolejne ogniska choroby pojawiają się w domach, we wszystkich regionach Polski. Zdaniem naszej organizacji, słabo opłacany personel domów nie powinien ponosić konsekwencji związanych z obniżeniem wysokości ich pensji w czasie choroby. Czekamy zatem na stosowne zmiany legislacyjne.

Przeczytaj pismo PFZPSiPS

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy