W MGOPS w Końskich, gdzie od ponad roku Federacja toczy spór zbiorowy m.in. o wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla uprawnionych pracowników, pracodawca właśnie zapewnił … foliowe ochraniacze na obuwie. Tymczasem w/s samego sporu o wypłatę ekwiwalentu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ostatnio powołało mediatora, a po rozpoczęciu etapu mediacji strona związkowa uzyskała także prawo do prowadzenia akcji protestacyjnej.
Kwestia zapewnienia ekwiwalentu za używanie odzieży była m.in. przedmiotem wnioskowanej przez Federację kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w  MGOPS w Końskich, jeszcze w 2019 r. Jak ustaliła wtedy Inspekcja – ekwiwalent za odzież nie był ani naliczany ani wypłacany. W wystąpieniu pokontrolnym wprost wniesiono o dokonanie analizy stanowisk pracy pracowników socjalnych pracujących w terenie pod kątem zapewnienia im odzieży roboczej w związku z możliwością jej znacznego zabrudzenia. Podobny wniosek dotyczył zapewnienia odzieży ochronnej eliminującej wpływ czynników atmosferycznych podczas tej pracy.
Strona związkowa, zgodnie z przyjętą praktyką w tym zakresie w innych ośrodkach w Polsce, gdzie sami pracodawcy uznają, że wypłata ekwiwalentu jest mniej czasochłonna i angażująca środki publiczne, niż zapewnienie i konserwacja tej odzieży – zaproponowała wprowadzenie zwrotu za używaną odzież, obuwie i jej pranie. Dotąd jednak, a minęło 2 lata, zamiast rozwiązania problemu, pracownicy otrzymali ostatnio do dyspozycji foliowe ochraniacze na obuwie, które jak przyznaje sam pracodawca – nie są dopuszczone do stosowania poza przestrzenią zamkniętą.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy