Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej „Metodyka pracy socjalnej” pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Federacja objęła patronatem publikacje wspomagające wiedzę i warsztat metodyczny pracowników socjalnych. Zachęcamy do lektury. 


Nowa seria wydawnicza jest skoncentrowana na zasobach i potencjale tkwiących w jednostce, która z racji swojej sytuacji życiowej wymaga pomocy i wsparcia. Dotąd w literaturze przedmiotu wychodzono z założenia, że aby coś zmienić należy wskazać problem i go minimalizować, w ten sposób osiągając zmianę. W prezentowanej serii przewodnim założeniem jest potencjał, który tkwi w każdym człowieku (każdy sam jest w stanie sobie pomóc, należy jedynie wskazać / uświadomić mu możliwości).

Na serię będzie składało się 5 książek:

1. Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty
2. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi
3. Praca socjalna z osobami starszymi, z chorobami otępiennymi i ich rodzinami
4. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnościami, bezrobotnymi, z zaburzeniami psychicznymi
5. Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny

Seria „Metodyka pracy socjalnej” jest adresowana do studentów kierunku praca socjalna, pedagogiką i psychologia. Odbiorcami mogą być prowadzący zajęcia z wyżej wymienionymi grupami studentów oraz praktycy – pracownicy socjalni, pedagodzy, psychologowie, osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS, ŚDS) oraz w organizacjach pozarządowych, których zakres działalności wpisuje się w pracę z klientami systemu pomocy społecznej (bezdomnymi, uzależnionymi, opuszczającymi zakłady karne, doświadczającymi przemocy, chorymi psychicznie, seniorami etc.)

Ewa Grudziewska – Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy