Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na drugie ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce niepełnosprawności. W siedzibie APS w dniu 11.12 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Celem cyklu seminariów jest propagowanie pracy socjalnej z określonymi grupami klientów. 

W ramach projektu organizowane będą spotkania, w trakcie których nastąpi prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami.

Każde z seminariów poświęcone zostanie rzetelnej analizie konkretnego problemu społecznego. Ich wybór nie jest przypadkowy. Wydarzenie ma bowiem na celu wyeksponowanie najbardziej aktualnych kwestii oraz wymianę doświadczeń, wskazanie dobrych praktyk, zakreślenie potrzeby ewentualnych zmian i wypracowanie nowych rozwiązań dla praktyki. Przedmiotem dyskusji w ramach poszczególnych seminariów  będą: bezrobocie i ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia od substancji i czynności młodzieży i dorosłych oraz kryzys migracyjny.

Więcej szczegółów dotyczących projektu Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych dostępnych jest na stronie www.aps.edu.pl oraz w numerze 6/2017 czasopisma Praca Socjalna. Realizatorem projektu jest Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS.
 
II Seminarium pt. Niepełnosprawność, odbędzie się w dniu 11.12.2018, od godz. 13.30 w sali Senatu (bud. C, II piętro).

Pełen program seminarium

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy