Dokumenty

 Najważniejsze dokumenty Federacji - statut, deklaracja, korespondencja, wystąpienia i stanowiska w ważnych sprawach. Wszystko w jednym miejscu.

Uwaga ! Archiwalne dokumenty Federacji obejmujące okres od 2013 do listopada 2015 r. dostępne są na stronie ZZP OPS Ursynów oraz naszym profilu facebook.

Statut Federacji

Deklaracja przystąpienia do PFZPSiPS

Kodeks Etyczny PFZPSiPS

Globalna definicja pracy socjalnej (IFSW PL)

Propozycje zmian dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego

2019

Stanowisko Federacji w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

List otwarty do Premiera RP

Odpowiedż Ministerstwa w/s procedowania nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nowe żądania względem Ministerstwa

Pismo Ministerstwa w sprawie planowanych zmian legislacyjnych

2018

Opinia Federacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o płacy minimalnej

Pismo Federacji do Prezydenta RP w sprawie ekspertów CUS

Pismo MRPiPS w odpowiedzi na trwający Protest

Uwagi Federacji do projektu ustawy o centrach Usług Społecznych

Apel Minister Rafalskiej do samorządów

List Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego do Minister Rafalskiej

Stanowisko Federacji w sprawie projektu rozporządzenia dot. ŚDS

Apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie dialogu 

Odpowiedź MRPiPS w sprawie postulatów dotyczących zawodu pracownika socjalnego  

Apel i opinia do Prezydenta RP w sprawie Centrów Usług Społecznych

Apel Federacji ws. przyspieszenia prac nad zmianami w systemie świadczeń rodzinnych

Odpowiedź MRPiPS w sprawie usprawnień w systemie świadczeń rodzinnych

Pismo resortu w sprawie odpłatności za DPS

Opinia Federacji do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postulaty Federacji dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zawodu pracownika socjalnego

Opinia Federacji do rozporządzenia w/s mieszkań chronionych

2017

Propozycje Federacji w sprawie zmian w systemie zasiłków rodzinnych

Opinia Federacji w sprawie ustawy dotyczącej wsparcia rodzin

Pismo do TVN Uwaga w sprawie wyemitowanego materiału

Odpowiedź MRPiPS w sprawie zaangażowania pracowników socjalnych w działania antysmogowe

Zapytanie Federacji w sprawie angażowania pracowników socjalnych w działania antysmogowe

Opinia Federacji o Centrach Usług Społecznych

Odpowiedź Federacji na apel Minister w sprawie wynagrodzeń

Odpowiedź MRPiPS w sprawie uwag dotyczących zasiłków rodzinnych

Odpowiedź MRPiPS w sprawie zwolnienia z odpłatności za DPS

Zapytanie Ministerstwa w sprawie legitymacji dla asystentów rodziny

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dodatków terenowych

Apel Minister w sprawie wynagrodzeń pracowników

Uwagi Federacji do projektu ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwolnienia dzieci z opłaty za DPS

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia o domach pomocy społecznej

Odpowiedź MRPiPS w sprawie rządowego programu "Za życiem"

2016

Stanowisko MRPiPS w sprawie zwiększenia kwoty dodatku terenowego

Pismo do wojewodów o udostępnienie danych podmiotów świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Informacja MRPiPS o podmiotach świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Postulat Federacji dotyczący zwiększenia wysokości dodatku terenowego

Pismo MRPiPS w sprawie dotacji do dodatków terenowych w 2016

Opinia Komendy Głównej Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Stanowisko (apel) do mediów w sprawie nazewnictwa w systemie pomocy społecznej

Opinia Federacji dotycząca zmian w ustawie o pomocy społecznej (zasiłek stały)

Pismo Federacji do Komendanta Głównego Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Opinia Federacji do Sprawozdania POPŻ (2015)

Opinia Federacji do projektu rozporządzenia w sprawie superwizji

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

Opinia Federacji w sprawie projektu programu Rodzina 500 plus

2015

Pismo z MRPiPS w sprawie łączenia lokalnych strategii

Opinia MRPiPS z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ingerencji samorządu w postępowania dotyczące przyznania pomocy

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy