Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej – zrzesza zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oraz indywidualnych pracowników naszej branży, przy czym każda osoba fizyczna należąca do członkowskiej organizacji związkowej jest także członkiem Federacji zgodnie z wypełnioną indywidualnie deklaracją.

Struktura Federacji powstała w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i efektywności działania, przy jednoczesnym założeniu prostoty i braku rozbudowanej biurokracji.

Organami Federacji są:

Walny Zjazd Delegatów  –  jest najwyższym organem Federacji, w pracach którego uczestniczą delegaci wskazani przez członkowskie zakładowe organizacje związkowe. Każda z organizacji członkowskich ma prawo do wskazania do 2 delegatów, których głos jest równoprawny, niezależnie od liczby należących do niej członków.  Do zadań Walnego Zjazdu Delegatów należy m.in. uchwalanie zmian w statucie organizacji, wybieranie bezpośrednio Zarządu Federacji i członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie budżetu oraz sprawozdań pozostałych organów. Walny Zjazd Delegatów obraduje przynajmniej raz w roku.

Zarząd Federacji – do jego zadań należy m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji, reprezentowanie organizacji na zewnątrz oraz podejmowanie uchwał, decyzji, a także zajmowanie stanowiska w sprawach statutowych. Kadencja Zarządu Federacji trwa 4 lata.

Obecnie Federację reprezentują:

  • Paweł Maczyński – Przewodniczący Federacji
  • Damian Jodełka - Wiceprzewodniczący Federacji
  • Bartłomiej Gostomski - Wiceprzewodniczący Federacji
  • Dorota Ścisło – Skarbnik Federacji
  • Maria Kamińska – Sekretarz Federacji

Komisja Rewizyjna – kontroluje działalność Zarządu Federacji, realizację uchwał wszystkich organów Federacji oraz gospodarkę finansową i majątkową Federacji. Ponadto do zadań Komisji należy przedkładanie Walnemu Zjazdowi Federacji sprawozdań oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Obecnie Komisję Rewizyjną tworzą:

      Barbara Cienki - Przewodnicząca
      • Aleksandra Anioł

Byli członkowie Zarządu Federacji:

  • Sabina Korbiel - sekretarz w latach 2013-2017
  • Katarzyna Podsiadło - sekretarz w latach 2017-2018
  • Jerzy Gilewski - przewodniczący w latach 2013-2019
  • Jacek Szwalgin - skarbnik w latach 2013-2019

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla użytkowników serwisu oraz członków Federacji znajduje się tutaj

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl