Akty prawne

W tym miejscu można uzyskać szybki dostęp do najważniejszych i aktualnych aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z prawem pracy oraz prawem pomocy społecznej.

Prawo pracy i działalności związkowej:

Ustawa - Kodeks pracy

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Prawo pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie w sprawie superwizji pracy socjalnej

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy