Publikujemy listę 100 gmin i miejscowości, w których pracownicy socjalni zarabiają najgorzej. Do każdej z gmin Federacja przekaże korespondencję adresowaną odpowiednio do: wójta, burmistrza lub prezydenta zawierającą informację o znalezieniu się na "czarnej liście" samorządów nie dbających właściwie o godny poziom wynagradzania swoich pracowników.

Lista została stworzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio od pracodawców i według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Federacja upublicznia jedynie ww. dane. 

Lista zawiera nazwy 100 gmin, w których średni poziom wynagradzania pracowników socjalnych jest najniższy w Polsce.

Postanowiliśmy, że lista będzie dostępna "na stałe" na naszej stronie m.in. po to by pracownicy pomocy społecznej mogli dokonywać świadomego wyboru podejmując zatrudnienie u danego pracodawcy.

Każdy z włodarzy wskazanych miejscowości będzie jednak mógł zadbać o to by nazwa jego gminy zniknęła z "czarnej listy". Wystarczy, że miejscowy samorząd wykaże, iż podjął realne i konkretne działania zmieniające faktyczne uposażenie pracowników pomocy społecznej. Informację o powyższym opublikujemy na naszych stronach.

Przeczytaj pismo adresowane do włodarzy  

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy