Pracownicy pomocy społecznej dołączyli do ogólnopolskiego Protestu Pracowników Sfery Publicznej. Wraz z pozostałymi przedstawicielami zawodów realizujących zadania publiczne przemaszerowaliśmy ulicami Warszawy, by przed siedzibą Sejmu oraz Premiera złożyć petycję, a przede wszystkim zamanifestować nas sprzeciw wobec polityki rządu w zakresie warunków wynagradzania i pracy w naszej branży.