W Pradze odbyło się coroczne spotkanie Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa (IFSW), w którym udział wziął nasz ekspert i przedstawiciel - dr hab. Marcin Boryczko. Zapraszamy do przeczytania relacji z Pragi. 

W dniach 19-21 maja 2023 roku odbył się Zjazd delegatów Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) (region Europa) w Pradze. W trakcie obrad przedstawiono i dyskutowano aktywności jakie podejmowali członkowie IFSW ramach działań własnych jak również pracy zespołów i komisji reprezentujących IFSW w strukturach zewnętrznych. Zaprezentowano dokonań i inicjatyw zrealizowanych w ramach IFSW do których należały m.in.:

 • Eko-moądrość dla pracowników socjalnych: nikt nie pozostaje w tyle.

Projekt ma na celu promowanie zaangażowania zawodu pracownika socjalnego we wspieraniu osób najbardziej narażonych, szczególnie w kontekście globalnego ocieplenia. Powszechnie uznaje się, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą odczuć największe konsekwencje wynikające zmian klimatu, pomimo starań w zakresie zmniejszenia śladu węglowego. Jednak kluczowa rola pracowników socjalnych w tym obszarze jest nadal często pomijana w wielu krajach;

 • Europa socjalna jest możliwa! Młode pokolenie pracowników socjalnych jest grotem zmian!

Biorąc pod uwagę złożone i szybko zmieniające się warunki, w których pracujemy. IFSW Europe postanowiła ułatwić wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Jesteśmy zaangażowani w dzielenie się doświadczeniami edukacyjnymi z naszymi młodszymi kolegami i studentami w pracy socjalnej. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przygotowanie nowego pokolenia pracowników socjalnych do jasnej wizji, praktycznych strategii, oraz wyposażenia ich w zdolność do przekształcenia filaru społecznego UE. Chcemy, aby specjaliści ds. Pracy socjalnej przyspieszyli reformy i środki polityczne na szczeblu krajowym.

 • Pracownicy socjalni na rzecz transformacyjnej i zrównoważonej ochrony socjalnej w Europie.

Pracownicy socjalni mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Jako profesjonaliści, którzy pracują bezpośrednio z osobami i społecznościami, pracownicy socjalni mają odpowiednią pozycję, aby potwierdzić znaczenie praw i zasad kreślonych w Europejskiego Filaru Praw Socjalnych,  które są realizowane w praktyce. Obejmuje to promowanie dostępu do edukacji, zatrudnienia i ochrony socjalnej, a także wspieranie inkluzji społecznej i wzmocnienia pozycji grup defaworyzowanychi i zmarginalizowanych. Uznano, iż pracownicy socjalni mogą również pomóc w zidentyfikowaniu i usunięciu systemowych barier w realizacji tych praw oraz w obronie środków politycznych promujących sprawiedliwość społeczną i równość. Aby wypełnić tę misję, IFSW Europe współpracuje z Europejską Platformą Społeczną, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi odpowiednimi sieciami, w tym Europejską Sieć Społeczną. IFSW Europe nadal odgrywa aktywną rolę w monitorowaniu wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EPSR) oraz w zapewnianiu, iż perspektywa pracowników socjalnych z pierwszej linii forntu trafi do  wiadomości decydentów na poziomie decyzyjnym.

 • Zwiększenie wrażliwości na głos obywateli w służbach społecznych w całej Europie:

Projekt ma na celu zwiększenie reakcji na głosy obywateli w trzech rodzajach usług społecznych: i) społeczne usługi w zakresie niepełnosprawności i zdrowia psychicznego; ii) usługi ochrony dzieci; iii) usługi dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poza tym przedstawiono projekt Rozwijanie zawodu pracownika socjalnego i wzmacnianie pozycji pracowników socjalnych na Ukrainie, który składa się następujących komponentów:

 • Społeczne Centrum Pracy Socjalnej w Kamieńcu Podolskim - celem Centrum jest zapewnienie bezpiecznego i pielęgnującego środowiska dla osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły ze strefy konfliktu na Ukrainie.
 • Inwestycje w partnerstwo społeczne;
 • Poprawa warunków ochrony dla osób wewnętrznie przesiedlonych w powiecie Kamieniec Podolski;
 • Zapobiegnie, ochrona i wsparcie dla dzieci w Ukrainie dla przyszłości, o której marzą

Przedstawiono również raporty reprezentantów IFSW w strukturach zewnętrznych:

 • ONZ – Herbert Paulischin
 • Europejska Platforma Społeczna– John Brennan
 • Europejska Sieć Przeciwko Ubóstwu - European Anti-Poverty Network (EAPN) – Birthe Povlsen.

LINK EPN Report: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/01/IFSW-Europe-Report-on-EAPN-2023.docx

 • Agencja Praw Podstawowyc Fundamental Rights Agency (FRA) – Enric Torras
 • Międzynarodowe Stworzyszenie Psychogeriatrii International Psychogeriatric Association (IPA) –  Gerry Nosowska
 • Eurochild – Anna Deneher

Obrady zakończono dyskusją na temat dalszego rozwoju organizacji. Rok 2022 był niezwykle intensywny jeśli chodzi o działalność IFSW. Wszystko wskazuje na to, że kolejne będą wiązały się z nowymi wyzwania, przed którymi staną pracownicy socjalni nie tylko z Polski ale również z innych części świata. Zachęcamy również do bardziej aktywnego włączania się naszych członkiń i członków w działania IFSW (Informacje dostępne na stronie).

 

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla użytkowników serwisu oraz członków Federacji znajduje się tutaj

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl