Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W dniach 26-27 listopada w gdańskim ECS odbyło się pierwsze Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła. Współorganizatorem Forum była Federacja.

Federacja przyspiesza i wzmacnia swoje szeregi. Właśnie dołączyli do nas pracownicy ze Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej przy OPS w Żaganiu. Witamy i życzymy Wam odnalezienia w naszej organizacji poczucia wspólnoty i sensu ogólnopolskiej działalności związkowej.

Resort rodziny w piśmie adresowanym do Federacji potwierdził, że pracownicy socjalni mogą być włączeni w działania informacyjne w ramach rządowego programu "Czyste powietrze". Jednocześnie Ministerstwo zapewnia, że udział ten ma charakter wyłącznie dobrowolny.

Jak co roku Federacja wystąpiła do MRPiPS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczącej przyznania z rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie tzw. dodatków terenowych. Resort potwierdził, że środki zostały zatwierdzone i pozostają w dyspozycji wojewodów.

W ostatnich dniach w środowisku pracowników pomocy społecznej zawrzało po emisji reportażu w programie TVN Uwaga!, a dotyczącego działań MOPS w Sosnowcu. Federacja w powyższej sprawie wystosowała oświadczenie do redakcji programu.

Z ogromną radością witamy w Federacji pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej z Tarnowa. Życzymy Wam zadowolenia z udziału w naszym wspólnym pracowniczym i profesjonalnym projekcie.

To brzmi jak kiepski żart na prima aprilis, ale dopytujemy resort rodziny o plany włączenia pracowników socjalnych w rządowy program "Czyste powietrze". Według medialnych doniesień pracownicy socjalni mieliby rozpowszechniać informacje dotyczące efektywnego wykorzystywania energii oraz pozyskiwania środków na ten cel.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład walki z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Witamy w naszym federacyjnym gronie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie. Życzymy Wam by rozpoczęta właśnie współpraca obfitowała w efektywną poprawę Waszych warunków pracy oraz udzielenia pomocy.