39-latek groził nożem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po tym jak nie uzyskał oczekiwanych świadczeń. Napastnik został zatrzymany i usłyszał m.in. zarzuty kierowania gróźb oraz znieważania osoby podlegającej ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wyjątkowy charakter miało pierwsze, ale już wiemy że nie ostatnie spotkanie pracowników socjalnych z Polski i Izraela, które 12 czerwca br. odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie.

Pilne! Resort rodziny m.in. pod wpływem sprzeciwu Federacji oraz organizacji partnerskich wycofał się z projektu wprowadzenia do systemu odrębnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jakimi miały stać się Centra Usług Społecznych.

W dniu 31 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkali się przedstawiciele Federacji, Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego by podsumować dotychczasowe działania związane z kwestią bezpieczeństwa pracowników, a także zaplanować kolejne przedsięwzięcie. Już w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego zaprosimy Was do Gdańska by dać impuls do zmian lokalnych i pokazać, że można zawalczyć o godne i profesjonalne warunki pracy.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie domagają się podwyżek. Ich dotychczasowy brak oraz bierność władz miasta kwitują zapowiedzią strajku.

W połowie maja br. w Krasnem (woj.podkarpackie) doszło do kolejnego groźnego zdarzenia wobec pracowników pomocy społecznej. Pijany klient żądając większego zasiłku groził pracownikowi, jak się później okazało atrapą broni.

Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.

Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR) zawarły formalne porozumienie o współpracy.

Witamy w naszym gronie nowych członków, którzy dołączyli do nas w Warszawie (DPS) oraz Rzeszowie (MOPS). Życzymy Wam satysfakcji i zadowolenia ze wspólnej działalności na rzecz poprawy warunków pracowniczych oraz profesjonalizacji zawodów pomocowych. 

Federacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej z wnioskiem o zmiany legislacyjne mające na celu szersze zwolnienie dorosłych dzieci, których rodzice nadużywali władzy rodzicielskiej z opłaty za późniejszy pobyt tychże rodziców w domach pomocy społecznej.