W dniu 18.01.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się cykliczne spotkanie Klubu Pracy Socjalnej. Tym razem pod znakiem Federacji. 

Jeśli komuś mało wieści o nowych członkach Federacji to spieszymy z kolejną informacją.Tym razem za pośrednictwem Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej przystąpili do nas pracownicy MOPS w Łańcucie. Witajcie !!!

Gorąco witamy w naszym federacyjnym gronie pracowników MOPS i GOPS w Działdowie, którzy zrzeszeni w międzyzakładowej organizacji związkowej przystąpili do naszego związku. Życzymy by wola współpracy trwała i przynosiła dobre owoce w wymiarze pracowniczym i profesjonalnym.

Kontynuujemy maraton powitań nowych członków Federacji. Dziś pora na pracowników MOPS w Ciechanowie, których organizacja również powstała z naszym wsparciem. Witamy i życzymy Wam by Wasza działalność obfitowała w same pozytywne efekty. 

Początek roku i od razu z nowymi członkami. Zaczynamy od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, którzy zrzeszeni w nowo powołanej organizacji związkowej podjęli decyzję o przystąpieniu do nas. Gratulujemy i życzymy wspólnych sukcesów.

PowerUs - międzynarodowa sieć, która zrzesza badaczy, nauczycieli akademickich oraz praktyków skupionych wokół pracy socjalnej i edukacji włączającej wymieniła Federację jako reprezentującą pracowników socjalnych i dbająca o pracę socjalną w Polsce. Dostrzeżono również nasz kodeks etyczny.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników - Federacja wystąpiła do Resortu z wnioskiem o przekazanie kserokopii protokołów z ostatnich czterech lat z obrad komisji Rady Pomocy Społecznej opiniującej wnioski o nagrody specjalne Minister Rodziny przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Na 23 ostatnio wręczonych nagród i wyróżnień indywidualnych i zbiorowych - nagrodę przyznano tylko jednemu pracownikowi socjalnemu.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji projektowane przepisy mogłyby utrudnić działania organizacji związkowych.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska istnieje już 10 lat. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystym seminarium, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność i dyskutowano o wyzwaniach w ww. obszarze.