Kolejne stwierdzone przypadki koronawirusa w domach pomocy społecznej wymagają reakcji decydentów. Federacja w piśmie do Minister Rodziny oraz Wojewodów przedstawia konkretne postulaty dotyczące funkcjonowania domów, tak by uniknąć paraliżu tych ośrodków oraz tragicznego scenariusza znanego z Włoch lub Hiszpanii.

Wojewoda Mazowiecki z "żalem i rozczarowaniem" przyjął stanowisko Federacji z 12.03.2020 r., w którym wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania prawa w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w związku z COVID-19. Federacja w odpowiedzi na pismo Konstantego Radziwiłła przypomina, że naczelną zasadą udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pomagającym. Jednocześnie wskazujemy wojewodzie, że gdy już minie bezpośrednie zagrożenie koronawirusem - to właśnie na barkach pomocy społecznej spoczywać będzie ciężar uporania się długofalowymi konsekwencjami epidemii.

Federacja zgłosiła Ministerstwu potrzebę zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ), a także rozszerzenia katalogu możliwej pomocy rzeczowej przyznawanej w sytuacji kryzysowej na skalę masową, która nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej (art. 48b u.p.s.). Wskazujemy również m.in. na potrzebę opracowania dodatkowych wytycznych związanych z realizacją asystentury rodziny, procedury Niebieskie Karty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gorąco witamy w naszej federacyjnej rodzinie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Lokalna struktura związkowa powstała dzięki zaangażowaniu samych pracowników, a my jedynie pomogliśmy dopełnić formalności. Teraz już razem będziemy troszczyć się o profesjonalne i godne warunki pracy oraz pomagania.

Zgłoszony przez Federację postulat dotyczący telefonicznego wywiadu środowiskowego zostanie zrealizowany w specustawie, która trafi pod obrady parlamentu. Posiedzenie Sejmu RP na odbyć się w tej sprawie już w tym tygodniu. Ustalenie sytuacji osób będzie następowało na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a także na podstawie dokumentów uzyskanych elektronicznie od rodziny lub z innych żródeł na podstawie art. 105 u.p.s.

Uruchamiamy specjalny serwis, w którym będziemy odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji pracowników pomocy społecznej oraz samego pomagania w stanie zagrożenia epidemicznego. W czasach, gdy otrzymujecie informacje niesprawdzone, sprzeczne ze sobą, nieprecyzyjne lub już nieaktualne – chcemy utworzyć bazę rekomendowanych i zgodnych z prawem działań, które pomogą Wam przetrwać bezpiecznie ten trudny czas. Pytania przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub wiadomości prywatnej w naszych mediach społecznościowych. Zanim zadacie pytanie zerknijcie, czy już nie ma odpowiedzi w naszym serwisie. Odpowiedzi są publikowane na naszej stronie.  

W naszym federacyjnym gronie witamy pracowników DPS w Rudzie Pilczyckiej, którzy przystąpili do nas w ramach własnej zawiązanej zakładowej organizacji związkowej. Wasz akces do Federacji wzmacnia głos pracowników domów pomocy społecznej i jesteśmy przekonani, że pomoże w budowaniu silniejszego przekazu dotyczącego poprawy warunków pracy w domach pomocy społecznej. 

W Światowym Dniu Pracy Socjalnej - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa - Ana Radulescu - w skierowanym liście do pracowników socjalnych wyraża wdzięczność za nasze wysiłki podejmowane w tak ekstremalnych czasach. 

W cieniu globalnej pandemii obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W obliczu zagrożenia - praca socjalna i wzajemna pomoc, w sposób wyjątkowy umacniają relacje międzyludzkie. Gratulujemy pracownikom socjalnym codziennego realizowania wartości i docierania do osób żyjących w najtrudniejszych warunkach. Zachęcamy do lektury specjalnie przygotowanego artykułu autorstwa naszego eksperta - Andrzeja Gocłowskiego, a poświęconego tematyce WSWD, jego genezy, historii i inicjatyw z nim związanych.

Przekazaliśmy pierwsze uwagi związane z realizacją poleceń wojewodów dotyczących procedury dostarczania produktów żywnościowych dla osób będących w kwarantannie. Chcemy by Ministerstwo podjęło działania, które usprawnią sam proces i pozwolą efektywnie pomagać odosobnionym. Nasze pismo trafiło do MRPiPS i wszystkich wojewodów.