Przyszedł czas kolejnej mobilizacji i jednocześnie sprawdzian dla całego naszego środowiska zawodowego. Rozpoczynamy zbieranie deklaracji dotyczących udziału związków zawodowych oraz osób niezrzeszonych w ogólnopolskim strajku pomocy społecznej.

Federacja przedstawiła opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Projekt zakłada przyznanie świadczenia na każde pierwsze dziecko, ale także procentowe zmniejszenie dotacji do kosztów obsługi programu Rodzina 500+. Zmiany mogą doprowadzić do redukcji etatów w mniejszych gminach.

Federacja dotarła do opinii przesłanych przez podmioty publiczne i społeczne do prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej powołującej Centra Usług Społecznych. Swoje krytyczne i obszerne uwagi zgłosiło nawet Ministerstwo Rodziny. Tym czasem projekt ustawy o CUS, który trafił do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej kolejny miesiąc nie znalazł się w jej harmonogramie obrad.

Od kwietnia przyłączyli się do Federacji pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie. Witamy Was gorąco i życzymy udanej oraz owocnej działalności w ramach struktur Federacji.

Grono Federacji stale się poszerza. Od marca są z nami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Witamy Was serdecznie i życzymy samych pozytywnych doświadczeń oraz profitów płynących z obecności w Federacji.  

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia br. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli docierają do nas sygnały o możliwym angażowaniu pracowników pomocy społecznej do opieki nad dziećmi w szkołach lub przedszkolach, a także jednostkach pomocy (np. OPS, DPS). Przypominamy, iż tego typu praktyki są całkowicie bezprawne. Pracownik może odmówić wykonania ww. polecenia, zgłosić anonimowo sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, a także powiadomić Federację, która podejmie interwencję.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za zasadną skargę Federacji i upomniała TVP S.A. za brak relacji dotyczącej ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pikiety Pracowników Pomocy Społecznej, która miała miejsce 12 października w Warszawie. Przewodniczący Rady przypomniał publicznemu nadawcy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zapisów dotyczących konieczności rozpowszechniania audycji sprzyjających rzetelnemu ukazywaniu wydarzeń. 

Żadnych propozycji dla asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników domów pomocy społecznej i świadczeń oraz kosmetyczne zmiany dla pracowników socjalnych - to przekaz resortu rodziny, który płynie po dzisiejszym spotkaniu strony ministerialnej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Strona społeczna informuje Ministra o wdrażanym strajku służb społecznych, jednak nie zrywa rozmów, ale oczekuje poważnego potraktowania zgłaszanych postulatów. 

Po tym jak informowaliśmy o zaproszeniu jedynie SKPPS NSZZ "Solidarność" do rozmów z resortem rodziny, MRPiPS zaprasza na spotkanie również reprezentantów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Rozmowy odbędą się 26.03 br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", a strona społeczna sama zapewni szeroki udział organizacji związkowych i stowarzyszeń praktyków, z włączeniem komisji zakładowych NSZZ "Solidarność". O efektach spotkania poinformujemy po jego zakończeniu, jednak na chwilę obecną gotowość strajkowa jest utrzymana.

Resort rodziny zaprasza na rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" (SKPPS). Jednocześnie od października 2018 r. ignoruje pozostałych protestujących, w tym tych którzy należą min. do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP), a także do samych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność, które od początku wspierają krajowy protest. Czy właśnie jesteśmy świadkami ministerialnej taktyki "na podział", którą zastosowano w przypadku strajku nauczycieli?  

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19