Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Federacja na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła kolejne uwagi do „Strategii rozwoju usług społecznych”. Tym razem skoncentrowaliśmy się na kwestii idei obligatoryjnego wdrażania Centrów Usług Społecznych (CUS) w całej Polsce oraz tzw. ustawy o zawodach pomocowych.

Nasz Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, właśnie rozpoczął kolejną odsłonę akcji protestacyjnej. W jednej z lokalizacji miasta pojawił się billboard dotyczący sytuacji pracowników, a nawiązujący hasłem do wydarzenia z którego Opole słynie. Teraz to jednak „festiwal niskich płac” w MOPR Opole, stał się znakiem firmowym dla pracowników tej jednostki, ale także dla zatrudnionych w pomocy społecznej w całej Polsce. Pomimo regulacji, które zostały wdrożone już w czasie trwania sporu zbiorowego, kwoty pensji nadal pozostają jednymi z najniższych w regionie.

Wyrok Sądu Pracy na podstawie, którego nasze członkinie z Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej zostały przywrócone do pracy, a także zasądzono dla nich wielotysięczne odszkodowania (wynagrodzenia) za czas pozostawania bez pracy – stał się prawomocny. W Sądzie Karnym uniewinniono również przewodniczącą naszego Związku, wobec której złożono zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia czynu zabronionego. Tymczasem na ogrodzeniu budynku pojawił się baner protestacyjny.

Federacja przekazała uwagi do planowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proceduje obecnie szerokie zmiany w tym zakresie, które jeśli wejdą w życie, będą miały ogromne przełożenie na obowiązki pracowników ośrodków pomocy społecznej. W wewnętrznych konsultacjach Federacji wzięła udział rekordowa liczba naszych członków, a nadesłane przez specjalistów uwagi, pozwoliły stworzyć kompleksową opinię, która powinna zostać uwzględniona w dalszych pracach legislacyjnych.    

Ustawa przenosząca realizację świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została podpisana przez Prezydenta i wczoraj opublikowana. Wejdzie w życie już z początkiem następnego roku. Kiedy pięć miesięcy temu podejmowaliśmy się obrony programu 500+ w samorządach, liczyliśmy na argumenty merytoryczne, które wezmą górę nad polityką. Oczywiście byli tacy, którzy podchodzili do naszych działań sceptycznie, ale gdybyśmy nie spróbowali ….

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy