Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Rośnie zapotrzebowanie pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych, ale maleje podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - wynika z corocznego raportu pt. "Baromter Zawodów", przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy z Urzędami Pracy.

Billboard i baner protestacyjny przy głównych drogach Wierzbicy - to efekt braku porozumienia Federacji z kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej po kolejnej już turze mediacji wznowionego sporu zbiorowego, wszczętego jeszcze w 2016 r. Pomimo druzgocącego dla pracodawcy wyroku Sądu Najwyższego w/s przywróconych do pracy strajkujących pracowników GOPS - postulaty Federacji w zakresie przestrzegania praw i wolności związkowych niestety pozostają aktualne.      

Sukcesem zakończyły się trwające wiele miesięcy spory zbiorowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. Po tym, jak ze stanowiska odszedł były już dyrektor MOPS - Alfred Józefiak, nowa dyrektor -Pani Aleksandra Bykowska wprowadziła nową jakość w relacjach ze związkiem zawodowym. W zawartym właśnie porozumieniu, nowe kierownictwo MOPS wycofało się z kontrowersyjnego obowiązku wprowadzonego przez ich poprzednika tj. powinności używania przez pracowników socjalnych lokalizatorów GPS. Nadto przywrócono zlikwidowane wcześniej kilometrowe limity ryczałtu za używanie własnego auta do celów służbowych, o 100% podniesiono ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a także przyjęto nową procedurę antymobbingową, która gwarantuje rzetelne i obiektywne badanie przypadków naruszeń ze strony przełożonych. Osiągnięte porozumienie to sukces naszej lokalnej organizacji, której członkowie przez ostatni czas narażeni byli na różne szykany, ale dziś mogą z dumą ogłosić rozwiązanie największych problemów w ośrodku.

Drastycznie zmalała zgłaszalność aktów przemocy wobec pracowników pomocy społecznej przez pracodawców. Pomimo obowiązku informowania Ministerstwa o zdarzeniach niebezpiecznych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) - z roku na rok coraz mniej pracodawców zawiadamia resort oraz organy ścigania o dokonanych na pracownikach atakach. Dzieje się tak, pomimo że jak ujawniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK), a co potwierdzają również inne badania - ok. 80% pracowników pomocy społecznej doświadczyło przemocy w związku z wykonywaną pracą.

Na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat zakazu zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 50m - został skazany zabrzanin, który w październiku ubiegłego roku bezprawnie uwięził w swoim mieszkaniu 2 pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, groził im pozbawieniem życia, a także zaatakował je fizycznie. Dzięki uporowi i determinacji samych poszkodowanych - mężczyzna został aresztowany, a teraz również osądzony.

Dzięki naszym federacyjnym związkom w Warszawie, które działają wspólnie i regularnie się spotykają - opracowaliśmy procedurę bezpieczeństwa dla pracowników stołecznych ośrodków. Została ona przekazana wszystkim pracodawcom, na terenie których działa Federacja w Warszawie. Dwóch z nich już przyjęło nasze propozycje i wprowadziło je w formie zarządzenia. Dzięki temu w OPS Dzielnicy Włochy i Białołęka pracownicy uzyskali nowe uprawnienia związane z zapewnieniem szeregu kluczowych środków w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia. Wprowadzone rozwiązania to pozytywny przykład współdziałania związków zawodowych z pracodawcami. Oby jak najwięcej takich dobrych praktyk.    

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Partnerzy

Polecamy