Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Ważne wsparcie dla protestujących popłynęło z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. W specjalnej uchwale, Rada Wykonawcza EAPN Polska solidaryzuje się z pracownikami, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Proteście Pracowników Pomocy Społecznej. Rada wskazuje również na konieczność systemowych zmian w obszarze pomocy społecznej, które poprawiłby warunki pracy osób zatrudnionych.

Nasza regionalna organizacja z Kędzierzyna-Koźla nie ustaje w wysiłkach zmierzających do poprawy warunków płacowych. Po wynegocjowaniu podwyżek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, udało się dokonać regulacji także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w tym i przyszłym roku.

Publikujemy listę 100 gmin i miejscowości, w których pracownicy socjalni zarabiają najgorzej. Do każdej z gmin Federacja przekaże korespondencję adresowaną odpowiednio do: wójta, burmistrza lub prezydenta zawierającą informację o znalezieniu się na "czarnej liście" samorządów nie dbających właściwie o godny poziom wynagradzania swoich pracowników.

Jak donoszą media ponad 100 pracowników pomocy społecznej protestowało przed biurem poselskim Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Protestujący domagają się realizacji ogólnopolskich postulatów naszego środowiska zawodowego oraz wyrażają oburzenie z powodu braku dialogu z pracownikami pomocy. Po raz kolejny złożono również petycję adresowaną do Minister Rodziny.

Ostatnie multimedia

Relacja live

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania