Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Federacja, powołała w swoich strukturach stały zespół, który zajmie się zintensyfikowaniem działań na rzecz poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń z domach pomocy społecznej. Nie czekając na pierwsze efekty prac, nasze federacyjne związki w DPS-ach, już teraz zabiegają o niezbędne zmiany. Sama Federacja złożyła uwagi do projektu ustawy o pomocy społecznej, w którym przewidziano możliwość prowadzenia przez dom działalności leczniczej. O naszych inicjatywach w tym zakresie przeczytasz w dalszej części artykułu.

Federacja przedłożyła uwagi do ministerialnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Kluczowy sprzeciw naszej organizacji budzi projektowany zapis pozbawiający części pracowników socjalnych z wyższym wykształceniem prawa do bezpośredniego przystąpienia do szkolenia II stopnia specjalizacji z pominięciem szkolenia I stopnia specjalizacji zawodowej. Całość naszego wystąpienia w dalszej części artykułu.  

Jak już wielokrotnie zapowiadaliśmy - z okazji 800-lecia Głuchołaz, a przy okazji odbywającego się w tym mieście festiwalu piosenki turystycznej, prowadzony od kilku lat protest pracowników OPS zrzeszonych w naszej Federacji przybrał niespotykaną dotąd formę. Podczas głównych wydarzeń ostatniego weekendu, nad zebranymi turystami i mieszkańcami przeleciał samolot z banerem informującym o trwającym proteście. Takie działania podejmowane będą do skutku i głównie z powodu postawy kierownictwa ośrodka oraz władz miasta, w którym nadal nie respektuje się podstawowych praw związkowych.  

Z pewnym opóźnieniem publikujemy raport pt. „Centra Usług Społecznych (zmiana systemowa)” autorstwa naszych federacyjnych ekspertów – Anny Dunajskiej i Marcina Boryczki. Wyniki raportu zostały omówione podczas spotkania z doradcami Prezydenta RP, w tym podczas naszej wizyty zorganizowanej w rezydencji Prezydenta Andrzeja Dudy w Klarysewie. Merytoryczna i życzliwa debata z członkami Rady ds. społecznych przy Narodowej Radzie Rozwoju Prezydenta RP, stwarza szansę na poprawę samej ustawy o CUS-ach, a także praktyki w tym obszarze.

Niemal 90% pracowników MOPS w Kołobrzegu należy do naszej zakładowej organizacji związkowej i od wielu miesięcy domaga się wzrostu wynagrodzeń. Związek zawodowy już rozpoczął akcję protestacyjną, której pierwszym ale nie ostatnim elementem jest zawieszenie banerów na siedzibie ośrodka i jednocześnie siedzibie samej organizacji związkowej. Związkowcy zapowiadają jednak, że wkrótce o proteście usłyszą turyści z całej Polski, którzy tradycyjnie w miesiącach wakacyjnych Kołobrzeg wybrali na miejsce swojego letniego wypoczynku.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy