W dniu 28.01.2016 r. rada gminy Wierzbica rozpatrywała skargę Federacji na wójta tejże gminy w przedmiocie podróży urzędników gminy do Warszawy i Krakowa celem osobistego doręczenia listów o zamiarze zwolnienia byłego kierownika GOPS.

Przypomnijmy - wójt, sekretarz oraz dwaj urzędnicy, w dwuosobowych zespołach wybrali się tego samego dnia do dawnej i obecnej stolicy Polski by dostarczyć listy, które wcześniej w kilku egzemplarzach wysłali pocztą priorytetową. Podróż okazała się całkowicie bezzasadna, ponieważ jeden z listów dotarł do siedziby Federacji już we wskazanym dniu, co więcej - wójt nie skorzystał ani z możliwości wcześniejszego zapowiedzenia się z przyjazdem, co znacznie ograniczyłoby koszty, ani też nie skorzystał z możliwości przekazania korespondencji osobiście lub za pośrednictwem swoich pracowników już w dniu następnym po dniu podróży, kiedy to umówiony był z przedstawicielami Federacji w samej Wierzbicy. Dodatkowo nie skorzystano z tańszej możliwości doręczenia przesyłek kurierem, a - jak też się później okazało - wójt nie czekał na opinię Federacji w przedmiocie zwolnienia, co skutkowało kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i skierowaniem przez nią wniosku o jego ukaranie do Sądu. Koszt wyprawy do Krakowa - 395,47 zł. Podróży do Warszawy wójt nie rozliczył.

Znając standardy władz gminy Wierzbica, graniczyło z pewnością, iż skarga nie zostanie uznana za zasadną i przebieg sesji oraz podjęta uchwała tylko to potwierdziły. Na zakończenie sesji odczytano zresztą pismo Federacji sporządzone jeszcze przed wczorajszą sesją rady, w którym odnosząc się do przedmiotowej skargi - jasno napisaliśmy, że zostanie ona odrzucona. Skąd wiedzieliśmy, że tak się stanie - wie każda inteligentna osoba, która zna arytmetykę głosowań i miała okazję poznać poziom debat w Wierzbicy. Niektórzy radni na koniec sesji wyrazili jednak autentyczne zdziwienie - jak to się stało, że Federacja znała wynik głosowania jeszcze przed jego zarządzeniem. Szkoda, że podobna dociekliwość nie towarzyszyła tymże radnym, gdy przyszło zadać pytania o podróż urzędników do Warszawy i Krakowa.

Wyręczając część radnych i w odniesieniu do przebiegu sesji - stawiamy więc publiczne pytania o ww. "specyficzne" delegacje, będąc jednak przekonanymi, iż zapewne zostaną one skwitowane słynnym już stwierdzeniem "nie będę się do tego ustosunkowywał" tj.:

- Z jakich przyczyn urzędnicy musieli jechać w parach?

- Skoro wójt twierdzi, że ma prawo wydawać polecenia służbowe wyjazdów - to czy zaangażowani w doręczenie listów pracownicy - urzędnicy (sekretarz, sekretarka, inspektor) w zakresie swoich obowiązków na danym stanowisku mają wyraźnie zakreśloną powinność doręczania korespondencji?

- Z jakich przyczyn wójt, skoro uznaje że wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa i standardami - nie rozliczył swojej i sekretarz podróży do Warszawy?

- Skoro wójt i sekretarz pojechali do Warszawy za własne środki - to czy w tym czasie pozostawali w stosunku pracy? Jeśli nie - to w jakim trybie byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy i kto ich zastępował?

- Czy wójt Wierzbicy miał świadomość toczącej się kontroli PIP i sporządzonego protokołu pokontrolnego?

- Czy według wójta - doręczenie przesyłki osobie nieuprawnionej - czyni zadość obowiązkowi doręczenia zawiadomienia?

- Czym, oprócz oczywistych oszczędności - różniłoby się doręczenie listów przez kuriera od tego co zrobili urzędnicy z Wierzbicy?

- Wójt twierdzi, że jego podstawowym zadaniem jest być skutecznym - jeśli tak, to jaki by określił swoją skuteczność działania w tym przypadku, skoro według PIP nie dopełnił obowiązku konsultacji rozwiązania umowy o pracę?

Za najtrafniejszą odpowiedź i podsumowanie niech posłużą słowa samego wójta z sesji poświęconej skardze cyt. "chciałem tanio, wyszło drogo".  Ostateczny "rachunek" zostanie dopiero wystawiony.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu sesji rady Wierzbica - skarga od 3:17:00

 

    


       

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla użytkowników serwisu oraz członków Federacji znajduje się tutaj

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl