Za nami ostatnie godziny 2016 r., w którym wiele działo się również w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wybraliśmy dla Was – naszym zdaniem – najważniejsze wydarzenia minionego roku.

Gorąco w pomocy społecznej, czyli strajki w Wierzbicy i Łodzi

Początek roku to czas upomnienia się części pracowników o należne im prawa i godne warunki pracy. W niewielkiej Wierzbicy i znacznie większej Łodzi doszło do akcji strajkowych. W ich wyniku łódzcy pracownicy uzyskali podwyżki wynagrodzeń oraz korzystne zmiany w funkcjonowaniu jednostki, a następnie piastująca stanowisko dyrektora w łódzkim MOPS, po zleconej kontroli została zwolniona. W Wierzbicy natomiast zamiast dialogu władza wybrała wariant siłowy (zwolnienia strajkujących), a na ich przywrócenie do pracy przyjdzie niestety jeszcze poczekać. Wspólnym mianownikiem obu akcji strajkowych było przekonanie, że wbrew powszechnej jeszcze bierności już dziś - nie ulec to zwycięstwo.

Więcej zadań bez większego realnego docenienia

W 2016 r. opracowano i częściowo wdrożono rządowe programy: Rodzina 500+ oraz Za życiem. Wbrew zapowiedziom, że udział pomocy społecznej w tych zadaniach będzie marginalny, tradycyjnie okazało się, że wypłatą świadczenia wychowawczego zajęły się głównie ośrodki pomocy społecznej, a pracownikom socjalnym i asystentom rodziny przydzielono nowe obowiązki (weryfikacja zgodności świadczeń z wydatkowaniem, obsługa pomocy dla rodzin niepełnosprawnych). Obie grupy, oprócz corocznych podziękowań, nie doczekały się jednak od dawna postulowanych realnych i systemowych zmian w ich sytuacji: pracownicy socjalni – m.in. wzrostu dodatku terenowego, a asystenci rodziny – likwidacji umów śmieciowych i wprowadzenia uprawnień podobnych do pracowników socjalnych.

Bezpiecznej, ale nie zawsze w terenie

Na plus należy odnotować działania resortu rodziny i całego środowiska zawodowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W 2016 r. doprecyzowano zasady udzielania asysty policji dla pracowników socjalnych (porozumienie MRPiPS z KGP), wpisano powyższe uprawnienia do legitymacji służbowej (zmiana rozporządzenia), temat bezpieczeństwa zaistniał realnie w mediach i debatach publicznych (m.in. zorganizowano konferencję w Gdańsku przy okazji publikacji pracy naukowej na ten temat), a pod koniec roku Federacja otrzymała z Urzędów Wojewódzkich dawno oczekiwany wykaz placówek pomocowych dla pracowników socjalnych (o tym wkrótce na naszej stronie) oraz zapewnienie Komendy Głównej Policji w sprawie respektowania legitymacji służbowej podczas interwencji Policji. Zapadły też wyroki skazujące dla sprawców ataków na pracowników socjalnych w Makowie (kara dożywotniego pozbawienia wolności) oraz Margoninie (8 lat pozbawienia wolności), a też sama prokuratura chętniej sięgała po środki zabezpieczające bezpośrednio po zdarzeniach z użyciem przemocy. Tych nadal jednak nie brakowało – do nowych zdarzeń doszło m.in. w Brześciu Kujawskim, miejscowości Niemce, Polkowicach, Płużnicy i wspomnianym Margoninie. Po raz pierwszy tak szeroko zaczęto również mówić o zjawisku tabu dotyczącym przemocy instytucjonalnej wobec pracowników w miejscu ich zatrudnienia (mobbing, podwójna wiktymizacja).

Polska w IFSW

W czerwcu dobra wiadomość napłynęła do nas z Seulu. Polscy pracownicy socjalni po kilkunastu latach nieobecności doczekali się swojej reprezentacji w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. W głosowaniu, które odbyło się podczas mitingu generalnego IFSW, przyjęto Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej do tejże organizacji. Powróciliśmy na swoje miejsce w międzynarodowej społeczności pracowników socjalnych.        

Pracownicy pomocy bardziej zorganizowani i skuteczni

Rok 2016 zostanie również zapamiętany jako czas mobilizacji naszej grupy zawodowej w wielu miejscach w Polsce. Powstały nowe organizacje związkowe, a te już istniejące nadal łączyły się w ogólnopolskie struktury i lokalne inicjatywy jak np. w Trójmieście. Pomimo porażających danych dotyczących braku przestrzegania praw pracowniczych w jednostkach pomocy społecznej oraz destrukcyjnych działań części samorządów – wielu pracowników podjęło, czasami wręcz heroiczną walkę o przyzwoite wynagrodzenia, właściwe warunki pracy i przestrzeganie prawa. Na naszej stronie informowaliśmy o wspaniałych przykładach takich działań pracowników m.in. we wspomnianej Wierzbicy, Piątnicy czy też Strzelcach Opolskich. Były też miejsca, które pozostaną anonimowe dla ogółu z uwagi na dobro zatrudnionych tam pracowników, ale gdzie prowadzone interwencje doprowadziły do przywrócenia elementarnego poczucia godności osób zatrudnionych. Z kolei podwyżki wynagrodzeń uzyskano m.in. w Jarosławiu, Lublinie i Łodzi, natomiast na warszawskim Ursynowie do wynegocjowanego wcześniej ruchomego czasu pracy dołączono także procedurę awansu zawodowego dla pracowników.     

W stronę tożsamości i profesjonalizmu

Kończący się rok to także szereg inicjatyw, które podnosiły znaczenie, prestiż i wartość samej pracy socjalnej. Tydzień pracy socjalnej organizowany w Krakowie, zjazd Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, zjazd asystentów rodziny, wspomniana konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Gdańsku, konferencje w Krakowie (UJ) i Częstochowie (OKPS) oraz wiele innych, których nie sposób wymienić, a organizowanych przez lub z uczestnictwem praktyków - pozwoliły nie tylko wzmocnić samą profesję, ale także uwierzyć, że możliwe jest harmonijne i oddolne budowanie tożsamości zawodowej przez pracowników naukowych, studentów oraz osoby pomagające.

Zamykając nasz subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń 2016 r., życzymy by 2017 r. rok przyniósł oczekiwane zmiany i realizację już rozpoczętych działań naszego środowiska zawodowego.

Do Siego Roku !   

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla użytkowników serwisu oraz członków Federacji znajduje się tutaj

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Federacja na Twitterze

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

            

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl