Federacja zgłosiła Ministerstwu potrzebę zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ), a także rozszerzenia katalogu możliwej pomocy rzeczowej przyznawanej w sytuacji kryzysowej na skalę masową, która nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej (art. 48b u.p.s.). Wskazujemy również m.in. na potrzebę opracowania dodatkowych wytycznych związanych z realizacją asystentury rodziny, procedury Niebieskie Karty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

MRPiPS w piśmie skierowanym do Federacji powtwierdziło, że do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, za pośrednictwem wojewodów - trafiły szczegółowe instrukcje dotyczące sposobów postępowania w stanie epidemii, a także że nowelizowana specustawa o COVID-19 zakłada zmianę polegającą na możliwości ustalania sytuacji osób wnioskujących o pomoc, w tym kwarantannowanych, jedynie na podstawie rozmowy telefonicznej.

Przeczytaj pismo MRPiPS

W trosce o płynne i efektywne pomaganie w obecnej sytuacji - Federacja wystąpiła z kolei do resortu o zmiany dotyczące rozszerzenia liczby odbiorców programu żwynościowego. Kwalifikowanie do POPŻ odbywa się zgodnie z dochodowym kryterium 200% z pomocy społecznej, co znacznie obniża możliwości udzielenia tej pomocy osobom przymusowo odosobnionym, którzy przekraczają ww. progi. Ponadto Federacja zwraca uwagę, że osoby te zgłaszają inne potrzeby np. w zakresie dostarczenia środków higienicznych lub leków, co w obecnym stanie prawnym jest znacznie utrudnione. Proponujemy, by rozszerzyć katalog pomocy rzeczowej, która mogłaby być przyznawana na uproszczonych zasadach wynikających z już istniejącego przepisu art. 48b ustawy o pomocy społecznej (obecnie można w ten sposób przyznać posiłek, żywność lub odzież).

Federacja zwraca również uwagę na inne aspekty pomagania, które wymagałby interwencji resortu w związku z COVID-19: rozstrzygnięcia kwestii wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, zasad realizowania zadań przez asytstentów rodziny i w ramach procedury przeciwdziałania przemocy, rejestracji osób bezrobotnych pozbawionych dostępu zdalnego zgłoszenia do PUP oraz postępowania przy usługach opiekuńczych.

Przeczytaj pismo Federacji          

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl