Przyszedł czas podsumowań lokalnych włodarzy, którzy zapisali się negatywnie w zakresie lokalnej pomocy społecznej. Dziś wracamy do wydarzeń z Wierzbicy, gdzie dokonano zwolnień strajkujących w 2015 r. pracowników Ośrodka. W tym miesiącu Federacja przygotowała i przekazała mieszkańcom Wierzbicy kilka tysięcy ulotek podsumowujących zachowanie wójta tej miejscowości.

SuperNews Około dwóch tysięcy pikietujących pracowników pomocy w Warszawie i protestujący pracownicy w niemal każdej jednostce pomocy społecznej w Polsce – to wstępny obraz największego sprzeciwu służb społecznych w naszym kraju, od czasu ich powstania.

Pracownicy akademiccy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w liście adresowanym do Pracowników Pomocy Społecznej wyrażają poparcie dla postulatów naszego środowiska zawodowego i wspierają rozpoczęte działania protestacyjne.

Pracownicy MOPS w Częstochowie zrzeszeni w naszej Federacji oraz pracownicy NSZZ „Solidarność” Organizacji Międzyzakładowej MOPS w Częstochowie zrzeszeni w NSZZ Regionu Częstochowskiego prowadzą obecnie spór zbiorowy z pracodawcą.

Nasz członkowski Związek działający przy OPS w Głuchołazach właśnie zakończył spór zbiorowy i podpisał porozumienie, na mocy którego pracownicy otrzymają podwyżki w tym oraz następnym roku. Gratulujemy. 

Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej zyskała nowego sojusznika. Do Komisji Zakładowych Solidarności, które wspierają nas od początku i zadeklarowały swoje uczestnictwo w działaniach protestacyjnych - dołączyła Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, która w specjalnej uchwale zachęca swoich członków do udziału w pikiecie.

Zgodnie z zapowiedziami - we wrześniu odbyło się kolejne spotkanie Federacji z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych z Ukrainy. Prelekcja poświęcona była tematyce pracy socjalnej w obszarze uzależnień.

Pracownicy zrzeszeni w naszym członkowskim Związku działającym przy MOPS w Rumi prowadzą spór zbiorowy z pracodawcą. Dzięki tym działaniom, zgodnie z pisemnym potwierdzeniem, uzyskali od października część oczekiwanej podwyżki uposażeń, na które przez długi czas nie mogli liczyć.

Zakończył się spór zbiorowy i protest pracowników MOPR w Zabrzu. Strona związkowa uzyskała satysfakcjonujące podwyżki na bieżący i przyszły rok.