W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi organizowanego strajku w pomocy społecznej - przewodniczący Federacji udzielił wywiadów telewizyjnych w Superstacji oraz Rzeczpospolita TV, z którymi można zapoznać się w dalszej części tego artykułu. 

Dziennik Rzeczpospolita na pierwszej stronie dzisiejszego wydania informuje o groźbie strajku w pomocy społecznej. W gazecie również obszerny artykuł dotyczący postulatów środowiska oraz reakcji ministerstwa, a także osobno komentarz do sytuacji pracowników pomocy społecznej na drugiej stronie wydania. Z kolei Minister Elżbieta Rafalska zabiera głos w sprawie planowanej akcji w serwisie wPolityce.pl twierdząc, że resort "wsłuchuje się w postulaty pracowników socjalnych".

Przyszedł czas kolejnej mobilizacji i jednocześnie sprawdzian dla całego naszego środowiska zawodowego. Rozpoczynamy zbieranie deklaracji dotyczących udziału związków zawodowych oraz osób niezrzeszonych w ogólnopolskim strajku pomocy społecznej.

Federacja przedstawiła opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Projekt zakłada przyznanie świadczenia na każde pierwsze dziecko, ale także procentowe zmniejszenie dotacji do kosztów obsługi programu Rodzina 500+. Zmiany mogą doprowadzić do redukcji etatów w mniejszych gminach.

Federacja dotarła do opinii przesłanych przez podmioty publiczne i społeczne do prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej powołującej Centra Usług Społecznych. Swoje krytyczne i obszerne uwagi zgłosiło nawet Ministerstwo Rodziny. Tym czasem projekt ustawy o CUS, który trafił do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej kolejny miesiąc nie znalazł się w jej harmonogramie obrad.

Od kwietnia przyłączyli się do Federacji pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie. Witamy Was gorąco i życzymy udanej oraz owocnej działalności w ramach struktur Federacji.

Grono Federacji stale się poszerza. Od marca są z nami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Witamy Was serdecznie i życzymy samych pozytywnych doświadczeń oraz profitów płynących z obecności w Federacji.  

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia br. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli docierają do nas sygnały o możliwym angażowaniu pracowników pomocy społecznej do opieki nad dziećmi w szkołach lub przedszkolach, a także jednostkach pomocy (np. OPS, DPS). Przypominamy, iż tego typu praktyki są całkowicie bezprawne. Pracownik może odmówić wykonania ww. polecenia, zgłosić anonimowo sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, a także powiadomić Federację, która podejmie interwencję.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za zasadną skargę Federacji i upomniała TVP S.A. za brak relacji dotyczącej ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pikiety Pracowników Pomocy Społecznej, która miała miejsce 12 października w Warszawie. Przewodniczący Rady przypomniał publicznemu nadawcy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zapisów dotyczących konieczności rozpowszechniania audycji sprzyjających rzetelnemu ukazywaniu wydarzeń. 

Żadnych propozycji dla asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników domów pomocy społecznej i świadczeń oraz kosmetyczne zmiany dla pracowników socjalnych - to przekaz resortu rodziny, który płynie po dzisiejszym spotkaniu strony ministerialnej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Strona społeczna informuje Ministra o wdrażanym strajku służb społecznych, jednak nie zrywa rozmów, ale oczekuje poważnego potraktowania zgłaszanych postulatów.