Ważne wsparcie dla protestujących popłynęło z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. W specjalnej uchwale, Rada Wykonawcza EAPN Polska solidaryzuje się z pracownikami, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Proteście Pracowników Pomocy Społecznej. Rada wskazuje również na konieczność systemowych zmian w obszarze pomocy społecznej, które poprawiłby warunki pracy osób zatrudnionych.

Nasza regionalna organizacja z Kędzierzyna-Koźla nie ustaje w wysiłkach zmierzających do poprawy warunków płacowych. Po wynegocjowaniu podwyżek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, udało się dokonać regulacji także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w tym i przyszłym roku.

Publikujemy listę 100 gmin i miejscowości, w których pracownicy socjalni zarabiają najgorzej. Do każdej z gmin Federacja przekaże korespondencję adresowaną odpowiednio do: wójta, burmistrza lub prezydenta zawierającą informację o znalezieniu się na "czarnej liście" samorządów nie dbających właściwie o godny poziom wynagradzania swoich pracowników.

Jak donoszą media ponad 100 pracowników pomocy społecznej protestowało przed biurem poselskim Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Protestujący domagają się realizacji ogólnopolskich postulatów naszego środowiska zawodowego oraz wyrażają oburzenie z powodu braku dialogu z pracownikami pomocy. Po raz kolejny złożono również petycję adresowaną do Minister Rodziny.

Prezydencki projekt ustawy dotyczący utworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzięki nagłośnieniu przez Federację kontrowersji wokół CUS, w trakcie sejmowej debaty padły jednak z ust części posłów "niewygodne" pytania wobec projektodawców.  

Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na drugie ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce niepełnosprawności. W siedzibie APS w dniu 11.12 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Po raz drugi Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności (ECS) gościło pracowników socjalnych z całej Polski. W tym roku tematem przewodnim Forum była praca socjalna skoncentrowana wokół grup mniejszościowych. Nie zabrakło również kwestii pracowniczych i związkowych.

Grono naszej organizacji powiększyło się właśnie o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, którzy zrzeszeni są w lokalnym Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej. Gratulujemy i życzymy wspólnego owocnego działania na rzecz naszej środowiskowej wspólnoty.

21 Listopada - Dzień Pracownika Socjalnego. W tym roku wyjątkowy ponieważ pod znakiem Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej. Przez cały tydzień jesteśmy ubrani "na czarno", nosimy plakietki protestacyjne, a dziś również bojkotujemy oficjalne obchody na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Mimo braku okazji do świętowania Federacja składa Wszystkim pracownikom wyrazy wdzięczności …

W przeddzień Dnia Pracownika Socjalnego i w trakcie trwania Ogólnopolskiego Protestu w pomocy społecznej - Prezydent RP skierował do parlamentu projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS), który jest powszechnie krytykowany przez środowisko praktyków, a jego odrzucenia domagają się protestujący. Projekt m.in. zakłada możliwą likwidację ośrodków pomocy społecznej.