Z przyjemnością pragniemy poinformować, że spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie wszczęty przez Federację w grudniu 2019 r. zakończył się podpisaniem porozumienia już na etapie rokowań. Dzięki temu, już od czerwca 2020 r. zostaną uruchomione podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Ponadto podniesiono ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz udało się, w brzmieniu uzgodnionym z Federacją - wprowadzić procedurę bezpieczeństwa, procedurę antymobbingową oraz uregulowano ścieżkę awansu zawodowego dla wszystkich pracowników.

Resort rodziny odniósł się do postulatów Federacji związanych z zabezpieczeniem pracowników domów pomocy społecznej. W obszernym stanowisku - ministerstwo zapewnia, że proponowane przez nas rozwiązania traktuje priorytetowo i bez zbędnej zwłoki. Na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów dotyczących wsparcia finansowego dla samych pracowników.

Ministerstwo Rodziny zapowiada wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej. Minister Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 (w audycji "Rządy Pieniądza") również poinformowała, że „personel DPS-ów, także pomocniczy, otrzyma dodatkowe wynagrodzenia". Federacja pyta więc resort o szczegóły dotyczące pomocy finansowej Państwa z przeznaczeniem na ten cel. 

Nie tylko w domach pomocy społecznej, ale niestety także w ośrodkach pomocy społecznej stwierdzono pierwsze zakażenia COVID-19 wśród pracowników. Koronawirus został wykryty u pracowników OPS w Bielawie, Pniewach, Żorach oraz w jednym z ośrodków w województwie zachodniopomorskim. Stało się tak zaraz po tym, jak od 22 kwietnia rząd dokonał zmiany rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, przywracając obsługę zadań związanych m.in. z pomocą społeczną. Część z dyrektorów OPS-ów, które i tak cały czas podczas pandemii były dostępne dla mieszkańców, poczytała to błędnie jako sygnał do znoszenia obostrzeń związanych z samym bezpieczeństwem pracowników. 

O sytuacji opiekunów i opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, w tym w prywatnych domach opieki, pisaliśmy wielokrotnie. Brak środków ochrony, brak procedur i testów - to tylko część z problemów doświadczanych przez tę grupę zawodową w związku z COVID-19. OPZZ "Konfederacja Pracy" przygotowała petycję adresowaną do MRPiPS zawierającą 6 postulatów, których realizacja jest teraz szczególnie pilna. Zachęcamy nasze organizacje związkowe i sympatyków do poparcia online przygotowanej petycji. 

Wczoraj informowaliśmy o zrealizowanych podwyżkach w Kędzierzynie-Koźlu, ale regulacja pensji nastąpiła także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

Nie jest tak, że pandemia jest automatycznym usprawiedliwieniem dla ignorowania postulatów płacowych. Przekonali się o tym pracownicy MOPS w Kędzierzynie-Koźlu, którzy właśnie otrzymali uzgodnione wcześniej podwyżki dzięki staraniom naszych związkowców i lokalnych władz.

W czasie, gdy dokładamy wszelkich starań, by niezbędne wsparcie płynnie docierało do potrzebujących, a na barkach pomocy społecznej spoczywa ciężar obecnych i przyszłych konsekwencji epidemii - Ministerstwo Rodziny zwleka z procedowaniem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która miała przynajmniej częściowo poprawić los pracowników. Co więcej - MRPiPS wskazuje, że "termin procedowania może ulec zmianie" w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.

W dniu 18.04.2020 r. gościem popołudniowego programu w TVN24 był przewodniczący Federacji. Oprócz pytań dotyczących sytuacji w domach pomocy społecznej, nie zabrakło także komentarza do zapowiedzi i działań rządzących w kwestii kierowania pracowników do pracy w DPS-ach oraz wszczynania spraw w prokuraturze.