Zawieszony baner i gotowość zaostrzenia protestu - to efekt pierwszego dnia akcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. Pracownicy MOPS domagają się nie tylko wzrostu uposażeń, przyznania ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, ale także realizacji i poszanowania praw pracowniczych oraz związkowych. W trakcie trwającego konfliktu, wobec członków związku stosowane są różne formy zachowania, które w ocenie zrzeszonych mogą stanowić formę represji wobec legalnej działalności organizacji oraz jej członków. Dyrektor MOPS zaprzecza by takie stosował, ale strona związkowa już zapowiedziała wszczęcie spraw sądowych w tym zakresie.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez prawników Ordo Iuris w głosniej sprawie przeciwko pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, którzy wystąpili z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny objętej pomocą. Proces ruszy od nowa.

Rząd "nieoficjalnie" zawiesił zapowiedziane prace nad zmianą ustawy o pomocy społecznej, która miała wprowadzić m.in. ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjlanych oraz skrócić ich okres oczekiwania na rozpoczęcie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie wiadomo, czy i kiedy prace zostaną wznowione. Federacja wystosowała kolejne pismo do Minister Rodziny o spotkanie ze stroną społeczną oraz powiadomiła wszystkich, którzy zgłosili deklarację uczestnictwa w strajku o planowanych działaniach w tym zakresie.

Delegaci z 25 krajów wzięło udział w Zjeździe Delegatów Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa (International Federation of Social Workers), który odbył się w dniach 6-8 września 2019 roku w Wiedniu. Wśród nich obecny był dr Marcin Boryczko - przedstawiciel PFZPSiPS oraz członek Komisji Praw Człowieka IFSW.

Dobre wieści z Gdańska! Trzecie Forum Pracowników Socjalnych odbędzie się w gdańskim ECS w dniach 24-25 listopada br. Pracujemy nad programem, ale już wiemy że na wydarzenie zaprosimy nie tylko pracowników socjalnych, ale także pozostałych pracowników pomocy w myśl przewodniego hasła tegorocznego forum: "Łączenie-Wspólnota-Solidarność". Już dziś warto zarezerwować czas by spędzić z nami wyjątkowe chwile.

Nasza fedracyjna rodzina rośnie także w czasie urlopów. Właśnie przystąpili do nas pracownicy MOPS w Tczewie zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Witamy Was gorąco i życzymy zadowolenia ze współpracy oraz wspólnych działań na rzecz profesjonalizacji i rozwoju praw pracowniczych naszej grupy zawodowej. 

Pamiętacie Izę? Zmagając się z chorobą nowotworową, dzielnie wspierała Nas podczas "Czarnego Tygodnia" oraz pozostałych działań protestacyjnych. Otrzymała wtedy od Was ogrom życzliwości i gestów wsparcia. Iza walczy nadal i poprosiła Nas, by mogła na stronie Federacji podzielić się swoją historią i przesłaniem dla pracowników pomocy społecznej. Postanowiliśmy spełnić jej prośbę i opublikowac w całości nadesłany list.

Senat przyjął ustawę o realizowaniu usług społecznych w centrum usług społecznych (CUS). Wcześniej nad projektem debatowano w senackich połączonych komisjach. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Federacji i "czuwali" by wywalczona przez nas oraz wprowadzona przez posłów poprawka gwarantująca ciągłość zatrudnienia oraz te same warunki pracy dla pracowników, których OPS ulegnie przekształceniu w centrum - została zachowana.   

Miło jest nam zakomunikować, że do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. To już siódma organizacja z Warszawy działająca w naszych strukturach, a szósta obejmująca swoim zasięgiem jeden z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej w Warszawie. Tym samym umocniliśmy sie na fotelu lidera ruchu związkowego pomocy społecznej w stolicy. Naszym Koleżankom i Kolegom z Bielan dziękujemy za zaufanie i życzymy solidarnego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w stołecznych jednostkach.

Federacja wystosowała pismo do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który już w lipcu zażądał od jednostek organizacyjnych wyjaśnień dotyczących tempa realizacji wypłat świadczenia wychowawczego (500+). Federacja zwraca m.in. uwagę urzędnikom Wojewody, że na płynnośc realizacji zadania wpływa obciążanie pracowników obowiązkiem szczegółowego sprawozdawania się w szczycie okresu przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19