W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Federacji z odwiedzającymi nasz kraj przedstawicielami służb społecznych oraz samorządu z Ukrainy. Tematyka kilkugodzinnego wykładu dotyczyła działań pracowników socjalnych w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne Już tylko krok dzieli nas od ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej. W Warszawie największe organizacje zrzeszające praktyków pomocy społecznej zawarły porozumienie i ustaliły harmonogram działań protestacyjnych, które mają być prowadzone aż do skutku. 

Ważne Fiaskiem zakończyły się działania praktyków zmierzające do wdrożenia przez Ministerstwo Rodziny kluczowych postulatów środowiska. Resort zerwał dotychczas prowadzony dialog. Federacja w piśmie adresowanym do Pani Elżbiety Rafalskiej zapowiedziała wejście w otwarty spór z Rządem RP.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wszczęli spór zbiorowy i po etapie rokowań rozpoczęli protest mający doprowadzić do podwyżek ich wynagrodzeń. Na regulacje uposażeń czekają już 10 lat i dopiero działania związkowe odwróciły niemoc dotyczącą perspektywy wzrostu pensji.

Federacja złożyła żądania zmiany praw i obowiązków pracowniczych oraz zasad wynagradzania w pięciu stołecznych jednostkach pomocy społecznej. Jednocześnie wystosowano apel do Prezydent m.st. Warszawy o czynne włączenie się w rozwiązanie ewentualnego sporu zbiorowego. 

Kancelaria Prezydenta RP na wniosek Federacji upubliczniła listę ekspertów i ich wynagrodzeń należnych za przygotowanie ekspertyz do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej związanej z powołaniem Centrów Usług Społecznych (CUS). Efektu pracy ekspertów, pomimo złożonego wniosku - Kancelaria póki co nie ujawnia.

Tylko jeden dzień trwał spór zbiorowy wszczęty przez nasz członkowski Związek Pracowników MOPR w Toruniu. Po niecałej dobie od jego rozpoczęcia zawarto porozumienie na mocy którego pracownicy od sierpnia otrzymają podwyżki, a także zagwarantowano środki na kolejną regulację uposażeń tj. już w planie budżetu na następny rok. 

Miło jest nam poinformować, że Federacja została partnerem realizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - projektu, którego celem jest propagowanie pracy socjalnej z określonymi grupami klientów. 

Resort rodziny przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Tradycyjnie zachęcamy by przesyłać do nas uwagi, które staną się częścią opinii Federacji do ww. dokumentu. Na Wasze mailowe spostrzeżenia (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) czekamy do 10 sierpnia br.

Trwa spór zbiorowy w ciechanowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzi go nasz członkowski Związek, a do działań przystąpił mediator wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent Ciechanowa już po wszczęciu sporu podniósł pensje pracowników o 100 zł netto, ale to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu ich niskich uposażeń.