Rada Naukowa Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w osobach dwóch ekspertów: Anny Dunajskiej (ekspert ds. przeciwdziałania dyskryminacji) i Marcina Boryczko (ekspert ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych) przeprowadziła badanie "Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej", poświęcone warunkom pracy pracowników socjalnych i diagnozie trudności związanych z wykonywanie pracy w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpili do Federacji. Gratulując członkostwa i życząc Wam wszelkich sukcesów w działalności związkowej, pragniemy podkreślić, że jest nam tym bardziej miło powitać Was w naszym gronie, skoro od początku uczestniczyliśmy w powołaniu Waszej organizacji od podstaw. Witajcie!

Z opóżnieniem, ale równie gorąco jak zwykle - witamy w naszych szeregach pracowników MGOPS w Białej Piskiej. Nasza zakładowa organizacja związkowa powstała z pewnymi formalnymi perturbacjami, ale jak na pracowników pomocy społecznej przystało - ostatecznie udało się dopiąć sprawy rejestracji. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności i trwałych efektów wspólnego działania w ramach Federacji. Witajcie! 

Zgodnie z naszymi federacyjnymi postulatami, od 26.11 Ministerstwo Rodziny zwiększyło do 220% - kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z programu POPŻ. Ma to istotne znaczenie dla osób w kwarantannie i ubogich, do których trafia żywność. Dzięki zwiększeniu kryterium więcej środków własnych pozostanie też w gminach. Zmiana to efekt naszych starań oraz naszego przedstawicielstwa w Zespole ds. POPŻ przy MRIPS.

Kolejny sukces naszej organizacji w poprawie warunków pracy w epidemii. Zgodnie z naszym postulatem, który zgłosiliśmy MRiPS - pracownicy pomocy społecznej zatrudnieni w jednostkach świadczących usługi całodobowo (np. domy pomocy społecznej), w przypadku podlegania kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywanymi obowiązkami, uzyskali prawo do 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za ten okres. W kolejnej odsłonie tarczy antykryzysowej (6.0) uregulowano także podnoszoną przez nas kwestię tzw. koszarowania pracowników. Wszelkie zmiany warunków pracy w tym zakresie mogą odbyć się jedynie za zgodą samego pracownika.   

Zakończyliśmy głosowanie w naszej zabawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego! Łącznie oddano kilka tysięcy głosów na każdą z propozycji. Spośród ponad 150 utworów, które zostały przez Was zgłoszone - wybraliście pierwsze "60", które Waszym zdaniem najlepiej oddają pracę w pomocy społecznej, dodają Wam energii w pomaganiu lub które po prostu są Waszymi ulubionymi. Jakie mamy gusta muzyczne? Które utwory znalazły się w pierwszej "10"? Kto został numerem "1" i czy w TOP znalazły się Wasze propozycje? Prezentujemy nasz socjalny muzyczny TOP i zachęcamy, by szczególnie dziś wspólnie bawić się przy wybranej razem muzyce!

Pomaganie to wielka rzecz, więc w dniu Naszego Święta życzymy Wam i Sobie, by Nasza codzienna praca niosła tyleż satysfakcji, co społecznego uznania. Życzymy, by trud, zaangażowanie i codzienny wysiłek był godnie wynagradzany, a warunki pracy zapewniały nie tylko bezpieczeństwo i wolność od mobbingu, ale także pozwalały na rozwój i samorealizację. Ufamy, że dzięki wspólnemu działaniu, solidarności, budowaniu tożsamości zawodowej w duchu wzajemnego wsparcia – możliwe będzie osiąganie tak potrzebnych dla Nas Wszystkich zmian.

Federacja wystosowala do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym informuje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce, a także wyraża nadzieję na jak najszybsze przyjęcie zmian legislacyjnych, które warunki płacy i pracy pozwoliłyby poprawić. 

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. Jak wykazujemy - obowiązek narzucony studentom jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.  

W kooperacji z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW) powstał raport „Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”. Jak wynika z analizy - płace polskich pracowników socjalnych  należą do najniższych wśród badanych państw, a jeżeli uwzględnimy średni poziom wynagrodzeń pracowników socjalnych w relacji do płacy minimalnej i średniej wynagrodzeń dla wszystkich branż w danym kraju, to gorsze warunki płacowe występują tylko w Białorusi.