Z ogromną radością witamy w Federacji pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej z Tarnowa. Życzymy Wam zadowolenia z udziału w naszym wspólnym pracowniczym i profesjonalnym projekcie.

To brzmi jak kiepski żart na prima aprilis, ale dopytujemy resort rodziny o plany włączenia pracowników socjalnych w rządowy program "Czyste powietrze". Według medialnych doniesień pracownicy socjalni mieliby rozpowszechniać informacje dotyczące efektywnego wykorzystywania energii oraz pozyskiwania środków na ten cel.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład walki z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Witamy w naszym federacyjnym gronie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie. Życzymy Wam by rozpoczęta właśnie współpraca obfitowała w efektywną poprawę Waszych warunków pracy oraz udzielenia pomocy.

Te informacje zawsze wzmacniają w nas wiarę w moc oddolnych inicjatyw. Nasze federacyjne grono właśnie powiększyło się o organizację związkową Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Witamy Was gorąco i życzymy owocnej współpracy w sprawach lokalnych oraz ogólnopolskich.

Federacja to także wzmacnianie nurtu profesjonalnego. Z tego powodu na naszej stronie utworzyliśmy specjalną zakładkę, gdzie możecie znaleźć publikacje, których autorami są nasi eksperci lub przedstawiciele.

W ostatnim czasie sporo emocji i komentarzy wywołał apel Minister Elżbiety Rafalskiej adresowany do samorządów, a dotyczący m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników socjalnych. Nasza organizacja postanowiła odnieść się do treści wystąpienia Minister.

W sierpniu br. nasza organizacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej o poprawienie konkretnych elementów funkcjonowania systemu wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Teraz resort odpowiada na zgłoszone propozycje.

Miło jest nam poinformować, że nasz federacyjny ekspert i przyjaciel dr hab. Hubert Kaszyński (UJ) został członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz profesjonalizacji zawodu.