Po tym jak informowaliśmy o zaproszeniu jedynie SKPPS NSZZ "Solidarność" do rozmów z resortem rodziny, MRPiPS zaprasza na spotkanie również reprezentantów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Rozmowy odbędą się 26.03 br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", a strona społeczna sama zapewni szeroki udział organizacji związkowych i stowarzyszeń praktyków, z włączeniem komisji zakładowych NSZZ "Solidarność". O efektach spotkania poinformujemy po jego zakończeniu, jednak na chwilę obecną gotowość strajkowa jest utrzymana.

Resort rodziny zaprasza na rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" (SKPPS). Jednocześnie od października 2018 r. ignoruje pozostałych protestujących, w tym tych którzy należą min. do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP), a także do samych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność, które od początku wspierają krajowy protest. Czy właśnie jesteśmy świadkami ministerialnej taktyki "na podział", którą zastosowano w przypadku strajku nauczycieli?  

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przystąpili do Federacji. Witamy Was gorąco, dziękujemy za deklarację uczestnictwa w naszym ogólnopolskim projekcie i życzymy samych sukcesów związkowych wynikających ze wspólnej działalności. 

Kolejna organizacja i jej członkowie wzmacniają Federację. Tym razem są z nami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników MOPS w Puławach. Jest nam niezwykle miło przywitać Was w naszym federacyjnym gronie, tym bardziej że mieliśmy przyjemność gościć u Was jeszcze przed podjętą decyzją. Życzymy Wam by pokładane w Federacji nadzieje okazały się w pełni trafione.

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile dołączyli do Federacji. Dziękujemy za deklarację przystąpienia i życzymy Wam samych sukcesów związanych z działaniem na rzecz wspólnego pracowniczego oraz profesjonalnego dobra.

Niemal 2/3 pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników socjalnych deklaruje, że szuka nowej, innej pracy - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Federację. Na to samo pytanie o chęć zmiany pracy, w Wielkiej Brytanii tylko 10% pracowników socjalnych odpowiedziało twierdząco. 

Rezygnacje - Przewodniczącego, Skarbnika i Członka Komisji Rewizyjnej Federacji z zajmowanych funkcji. Nowy skład Zarządu i kluczowe decyzje dotyczące ogólnopolskiego protestu oraz strajku pracowników pomocy. Sporo działo się podczas VII Walnego Zjazdu Delegatów Federacji. 

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Pomocy Społecznej (OKP), w związku z uruchomieniem procedury mającej doprowadzić do ogólnopolskiego strajku w pomocy społecznej - skierował list otwarty do Premiera RP - Pana Mateusza Morawieckiego.

Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na czwarte ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce kryzysu migracyjnego. W siedzibie APS w dniu 26.02 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Na stronie Federacji w mediach społecznościowych pojawił się komentarz jednej z użytkowniczek z linkiem do oferty stażu w GOPS w Wręczycy (powiat kłobucki, woj. Śląskie). GOPS oferuje pełnoetatowe obowiązki pracownika socjalnego, wymagając wykształcenia wyższego, a w zamian proponuje stypendium stażowe w kwocie 1017,40 zł brutto (!). Postanowiliśmy zareagować na tą osobliwą ofertę i napisaliśmy wezwanie do kierownika jednostki oraz wójta gminy.