Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi możliwości zwiększenia kryterium dochodowego, które umożliwiłoby osobom odosobnionym uzyskanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Ministerstwo nie zamierza również nowelizować art. 48b ustawy o pomocy społecznej, co pozwoliłoby z kolei gminom zapewnić inne niezbędne produkty osobom kwarantannowanym bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w związku z występującą sytuacją kryzysową na skalę masową. W zamian, zgodnie z naszymi postulatami - wydano instrukcje dotyczące postępowania w stanie epidemii i w sytuacji prowadzenia procedury przeciwdziałania przemocy "Niebieskie Karty" oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Przypominamy - zgodnie z napływającymi do nas sygnałami, że część osób w kwarantannie nie może skorzystać z pomocy żywnościowej wydawanej w ramach POPŻ, ponieważ przekraczają określone kryterium dochodowe - zwróciliśmy się do MRPiPS, by przynajmniej czasowo zmienić ww. warunki uprawniające do uzyskania wspracia. Jednocześnie osoby podanne kwarantannie zgłasza ją również inne potrzeby np. w zakresie dostępu do produktów higienicznych, które obecnie nie mogą być zrealizowane bez przeprowadzenia pełnego postępowania administracyjnego. Wpływa to niekorzystnie na czas, dostęp do pomocy i jej koordynację (dostarczanie). Ułatwieniem w tej sytuacji byłaby zmiana jednego artykułu w ustawie o pomocy społecznej, pozwalająca udzielić pomocy rzeczowej z uwagi na sytuację kryzysową o charakterze masowym. Na powyższe zmiany nie zgadza się resort rodziny tłumacząć kwestię POPŻ ramowymi uzgodnieniami z Komisją Europejską w zakresie kwalifikowalności wydatków. Sama Komisja (KE) już pracuje nad zmianami w zakresie Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym (FEAD), z którego finansowany jest POPŻ. 

Resort rodziny przychylił się natomiast do propozycji, by wydać szczegółowe instrukcje postępowania w stosunku do rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty", pomocą w zakresie przejawianych trudności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, a także tam gdzie świadczone są usługi opiekuńcze. Zalecenia trafiły już do jednostek pomocy społecznej za pośrednictwem wojewodów i zakładają, że priortetem jest udzielanie pomocy z ograniczeniem do minimum bezpośredniego kontaktu.    

Przeczytaj pismo MRPIPS

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl